Miercuri, 17 Octombrie 2018 15:01

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat în deschiderea Consfătuirii profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Bucureştilor, Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, miercuri, 17 octombrie

Publicat de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Predarea Religiei în contextul social de azi 

necesită permanentă pregătire, conştiinţă misionară 

şi multă dăruire de sine

În societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de tendințe ideologice individualiste și secularizante, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a promova valorile permanente și modelele autentice, care leagă între ele generațiile trecute, prezente și viitoare. În acest sens, în anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri de la 1918, ne amintim cu recunoștință de toți aceia care, de-a lungul veacurilor, prin dragostea lor jertfelnică, au apărat unitatea de credință a românilor și au contribuit la cultivarea și consolidarea conștiinței naţionale. Din acest punct de vedere, mesajul educaţional al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 este acesta: Familia, Biserica și Școala sunt chemate să prezinte copiilor și tinerilor chipurile luminoase, înțelepciunea şi jertfelnicia făuritorilor Marii Uniri, pentru a prețui virtuțile lor și a le cultiva în prezent şi în viitor.

În acest efort comun de perfecţionare a actului educațional, profesorul de Religie trebuie să se remarce prin discursul didactic, adaptat ascultătorilor săi, prin cunoștințele sale permanent împrospătate, dar și prin comportamentul autentic creștin. Aceasta pentru că tinerii caută, în Familie, în Biserică și în Școală, modele care să-i ajute să discearnă între provocările actuale și perspectivele de viitor. De aici reiese imensa responsabilitate şi demnitate a celor care sunt profesori de Religie, mărturisitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni şi luminători ai sufletelor copiilor şi tinerilor. De aceea, exprimăm aici mulţumirea și recunoştinţa noastră pentru lucrarea misionară pe care o desfăşoară profesoarele şi profesorii de Religie de pe tot cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. 

Este îmbucurător faptul că, în pofida noilor reglementări legislative cu privire la ora de Religie, un număr foarte mare de elevi și părinți au ales să primească o educație creștină în școlile publice. Iar acest fapt se datorează şi profesorilor de Religie bine pregătiţi şi talentaţi în prezentarea temelor din programele școlare. 

Valorile educaționale oferite de Biserică, prin educația religioasă din școlile publice, trebuie susținute și promovate de toate unitățile bisericești, cu prioritate de parohii și de birourile de cateheză parohială, mai ales în această perioadă de secularizare a societății românești. De ce? Pentru că aceste valori religios-morale reprezintă pentru tineri un reper spiritual esențial și un liant existențial între toate cunoștințele dobândite prin studiul celorlalte discipline; ele devin lumină spirituală pentru viaţă, chiar dacă nu sunt imediat percepute ca atare. Întărirea legăturilor de parteneriat dintre Biserică și Școală este azi un deziderat comun, deoarece acţiunile comune ca exemple concrete sunt benefice pentru copii şi tineri. În această privinţă, preoţii de parohii sunt îndemnați să sprijine activitatea educațională a copiilor și tinerilor din parohiile lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor materialelor didactice pentru copiii proveniți din familii defavorizate. Astfel, în Arhiepiscopia Bucureștilor, pe baza parteneriatului încheiat cu unitățile de învățământ, există o frumoasă tradiție ca la început de an școlar parohiile să ajute cu rechizite și uniforme școlare, manuale, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, mai ales pe elevii din familiile sărace sau defavorizate. Anul acesta, s-au implicat în această lucrare 532 de parohii, care au oferit ajutoare financiare pentru 8.678 de beneficiari, suma totală investită pentru ajutorarea copiilor ridicându-se la aproape jumătate de milion de lei (486.682 lei). De asemenea, toate seturile de Fișe de lucru pentru disciplina Religie la clasa 0 (pregătitoare) au fost asigurate copiilor din municipiul București și județele Ilfov și Prahova prin contribuţia financiară a parohiilor, care au transmis comenzile, centralizate prin Protoierii, la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, spre a le trimite acest material didactic tipărit la Tipografia Cărţilor Bisericeşti a Patriarhiei Române.

Parohiile implementează astăzi proiecte educaționale și catehetice multiple, în conformitate cu strategia misionară a Patriarhiei Române și a Arhiepiscopiei Bucureștilor: Hristos împărtășit copiilor, Alege școala!, Calea mântuirii, Cateheze pentru viață, Tabere de tineret etc. Intensificarea preocupării pentru lucrarea educativ-misionară în rândul noii generații este determinată de convingerea că toți copiii și tinerii crescuți în credință sunt prezentul și viitorul Bisericii. În plus, revigorarea catehezei parohiale și intensificarea misiunii profesorului de Religie sunt necesare pentru a oferi copiilor imaginea frumoasă a Școlii românești și pentru a reda profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinților încrederea că nu există investiție mai mare pentru viitorul copiilor decât educația sănătoasă, ancorată în valorile eterne ale credinței, cultivate și transmise în Familie, Școală și Biserică.

În concluzie, dorim să exprimăm preocuparea permanentă a Bisericii de a sprijini şi perfecţiona predarea orei de Religie, ca fiind o valoroasă cooperare a Bisericii cu Şcoala pentru binele poporului român.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Citit 4685 ori


mbl live


mbl youtube