Biroul de Asistenţă Socială

Activitatea socială a Episcopiei Severinului şi Strehaiei este coordonată la nivelul Centrului Eparhial şi al comunităţilor locale bisericeşti de către Sectorul Social-Filantropic şi Misionar şi  se desfăşoară prin Biroul de Asistenţă Socială şi Asociaţia Filantropia Severin.

Sectorul Social-Misionar are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate (materială, financiară, spirituală, psihică, fizică şi socială) din judeţul Mehedinţi, prin oferirea de servicii de asistenţă socială persoanelor care au nevoie, în mod necondiţionat şi nediscriminatoriu. Sectorul Social-Misionar este condus, în prezent, de către P.C. Pr. Nicolae Oproiu, în calitate de consilier social.

1. Biroul de Asistenţă Socială al Episcopiei Severinului şi Strehaiei organizează şi coordonează activitatea de asistenţă socială la nivelul eparhiei.

Biroul de Asistenţă Socială  oferă următoarele servicii:

 • Suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
 • Educaţie informală extra-curriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;
 • Asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele dependente;
 • Asistenţă şi suport pentru toate categoriile de persoane definite la art. 25 din Ordonanţa 68/2003;
 • Sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;

 

Consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere.

Biroul de Asistenţă Socială identifică cazurile sociale particulare şi stabileşte grupurile ţintă care necesită intervenţie urgentă. Alte activităţi cu caracter permanent desfăşurate de către acesta sunt:

 • Identificarea problemelor care induc riscul social pentru grupurile ţintă;
 • Găsirea celor mai adecvate soluţii pentru rezolvarea problemelor urgente;
 • Identificarea finanţatorilor, sponsorilor, partenerilor şi a altor persoane fizice sau juridice care pot contribui la rezolvarea problemelor sociale;
 • Elaborarea de programe, proiecte şi cereri de finanţare;
 • Organizarea, implementarea şi evaluarea proiectelor finanţate;
 • Organizarea unor colecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente sau bani pentru susţinerea familiilor nevoiaşe;
 • Stabilirea de parteneriate cu autorităţile locale şi cu alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale, cu preocupări în asistenţa socială;
 • Formarea personalului angajat şi a voluntarilor;
 • Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, seminarii, etc., care au ca tematică probleme de asistenţă socială;
 • Schimburi de experienţă cu alte instituţii care activează în asistenţa socială;
 • Organizarea bazei de date proprii;
 • Editarea şi distribuirea de materiale informative (reviste, broşuri, pliante) pentru educarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica socială;
 • Reflectarea în mass-media a activităţilor de asistenţă socială.

I. PROIECTE în care a fost sau este implicat Biroul de Asistenţă Socială:

“Preţuieşte viaţa!”

Simpozionul “Familia tradiţională în societatea de astăzi”

Botez colectiv pentru copii şi tineri proveniţi din familii sărace

1 Octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Noul Testament cu Psalmi dăruit deţinuţilor din Penitenciarul Dr. Tr. Severin

 

II. PROGRAM DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI RELIGIOASĂ PENTRU:

1. Persoanele cu deficienţă de vedere

            Încă din anul 2004, Biroul de Asistenţă Socială al Episcopiei Severinului şi Strehaiei păstrează o legătură permanentă cu persoanele cu deficienţă de vedere din cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor, filiala Dr. Tr. Severin. Pentru a veni cât mai mult în întâmpinarea nevoilor acestor persoane, în anul 2008  a fost angajat la Centrul Eparhial un inspector social pentru această categorie, în persoana părintelui Trăilescu Radu George, absolvent al Facultăţii de Teologie din Cluj. Împreună cu acesta, membrii Biroului de Asistenţă Socială a iniţiat şi desfăşurat la sediul Asociaţiei Nevăzătorilor din Dr. Tr. Severin mai multe acţiuni cu caracter religios şi filantropic, care au constat în săvârşirea Tainei Sf. Cununii şi a Sfântului Maslu, întâlniri periodice şi discuţii pe diferite teme religioase, oferirea de pachete alimentare cu ocazia Praznicului Învierii Domnului, au fost donate un număr de 100 cărţi în braille (50 Epistole către Romani şi 50 de Epistole către I şi II Corinteni) şi 30 de CD-uri cu vieţile sfinţilor pe luna septembrie. De asemenea, s-a reuşit întocmirea unei baze de date proprii cu persoanele nevăzătoare din judeţul nostru şi se lucrează la realizarea unui web sit pentru nevăzători www. didimos.ro şi a unei reviste în format electronic „Raze de lumină”.

            În acest an, (2009) cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin strădania ostenitorilor Biroului de Asistenţă Socială, în parteneriat cu Asociaţia Filantropia şi cu Asociaţia Nevăzătorilor, filiala Dr. Tr. Severin, s-a obţinut de la Ambasada Americii din România o finanţare în valoare de 25.000 USD pentru implementarea unui proiect care are ca scop crearea unui Centru informaţional - „Didim cel Orb” pentru persoanele cu deficienţă de vedere din Dr. Tr. Severin. Acest Centru va fi amenajat la sediul Asociaţie Nevăzătorilor şi va fi dotat cu aparatură IT specială, beneficiind de training un număr de 15 persoane nevăzătoare. Centrul informaţional „Didim cel Orb” se va inaugura în martie 2010.

2. Persoanele cu deficienţă de auz şi vorbire

     

Relaţia Centrului Eparhial cu persoanele cu deficienţă de auz şi vorbire din Dr. Tr. Severin se realizează prin intermediul părintelui inspector Corcoveanu Stelian, care în perioada 2005- 2006 a beneficiat de cursurile de iniţiere în limbaj mimico-gestual, organizate de Agenţia Naţională a Surzilor din România (ANSR).

Activităţile cu aceste persoane constau în întâlniri lunare, discuţii libere pe teme religioase, participarea la Sfânta Liturghie, oficiată în limbaj mimico-gestual, precum şi  oferirea de pachete alimentare cu ocazia Învierii şi Naşterii Domnului.

De asemenea, anul acesta, s-a realizat o campanie de found-raising la agenţii economici din Dr. Tr. Severin, pentru a face posibilă organizarea la sediul Asociaţiei persoanelor cu deficienţă de auz şi vorbire din municipiul nostru  a zilei de 8 Martie.

Pentru a cunoaşte mai adânc problematica persoanelor cu deficienţă de auz şi vorbire, precum şi de a aprofunda metodele de comunicare cu acestea, părintele inspector Corcoveanu Stelian urmează, începând din acest an, cursurile de masterat, „Slujire şi misiune în limbaj mimico-gestual”, organizate de Facultatea de Teologie „Sf. Filofteia” din Piteşti.

III. PROGRAMUL SOCIAL DE ACORDARE A AJUTOARELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE - „AJUTOR PENTRU CEI NEVOIAŞI”

 

În anul 2009, Episcopia Severinului şi a Strehaiei, prin Fondul de Întrajutorare Preoţească şi  prin Fondul „Filantropia” a acordat  ajutor financiar unui număr de 20 persoane, în valoare de 6750 lei; consiliere socială şi religioasă, precum şi ajutor pentru intervenţii chirurgicale sau pentru cumpărare de medicamente.

De asemenea, s-au organizat colecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru susţinerea familiilor sărace sau numeroase din municipiul Dr. Tr. Severin.

IV. PARTICIPAREA LA CURSURI, SEMINARII, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE

 

 Anul acesta, membrii Biroului de Asistenţă Socială au participat la următoarele evenimente organizate de ESS sau de alte instituţii locale, precum:

- Simpozionul „Familia tradiţională în societatea de astăzi”, organizat de Sectorul Social-Misionar al Episcopiei Severinului şi Strehaiei împreună cu Sectorul Învăţământ şi Tineret, în data de 19. 05. 2009, în sala „Nestor Vornicescu”, cu ocazia Zilei Inernaţionale a Familiei.;

- Seminarul regional „Pentru seniorii noştri-servicii oferite de ONG-uri persoanelor vârstnice”, organizat de Asociaţia Filantropia Severin, în data de 22.09. 2009, în sala „Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei;

- Simpozionul naţional „Severin - istorie, cultură, spiritualitate”, ediţia a II-a, organizat de Sectorul Cultural al Episcopiei Severinului şi Strehaiei în sala „Nestor Vornicescu”, în intervalul  30 august – 2 septembrie 2009;                     ;

- Masa rotundă cu tematică antidrog organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mehedinţi în data de 26 iunie 2009 la sediul Şcolii de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră din Dr. Tr. Severin, cu ocazia Zilei Internaţionale împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri;

- Atelier de lucru „Combaterea violenţei în familie”, organizat de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Mehedinţi, în data de 22 iulie 2009, la Palatul Cultural „Theodor Costescu” – Sala Oglinzilor, din Dr. Tr. Severin;

- Simpozionul interjudeţean, ediţia a VIII-a, „Împreună pentru sănătatea comunităţii”, organizat de Fundaţia „Gheorghe Ţiţeica”, Palatul „Theodor Costescu”, Dr. Tr. Severin, 16 mai 2009;

- Dezbaterea „Mecanisme de colaborare interinstituţională în problematica reintegrării foştilor deţinuţi”, organizată de Bernard Brunhes Internaţional şi Asociaţia Alternative Sociale, Dr. Tr. Severin, 18 sept. 2009.

2. Asistenţa Religioasă în Unităţile Bugetare

Activitatea de asistenţă religioasă din unităţile bugetare este determinată de slujirea misionară şi pastorală a Bisericii şi se desfăşoară în baza protocoalelor de colaborare existente între Patriarhia Română şi instituţiile statului.

Misiunea Biroului de asistenţă religioasă în unităţile bugetare al Episcopiei Severinului şi Strehaiei se referă la activitatea de caritate şi slujire creştină desfăşurată de preoţii misionari pentru persoanele, beneficiari sau angajaţi, din spitale, penitenciare, centre de plasament şi azile de bătrâni.

În cadrul Biroului de asistenţă religioasă îşi desfăşoară activitatea în unităţile bugetare din cuprinsul eparhiei noastre 6 preoţi misionari şi de caritate, care păstrează o legătură permanentă cu centrul eparhial, cu conducerea instituţiilor în care slujesc, precum şi între ei.

În anul 2009, până în prezent, au avut loc la Biroul de asistenţă socială al Sectorului Social-Filantropic şi Misionar 3 întâlniri cu preoţii din unităţile bugetare, prezentându-se şi rapoarte de activitate pe anul în curs.

Pe lângă activităţile liturgice, preoţii din unităţile bugetare din cuprinsul eparhiei noastre desfăşoară la paraclisele sau capelele din cadrul instituţiilor activităţi administrative, pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educative.

În eparhia noastră există următoarele capele şi paraclise în care slujesc preoţi misionari: „Sf. M. Mc. Pantelimon” (Spitalul Judeţean Mehedinţi, preot Grumăzescu Constantin), „Buna Vestire” (Maternitatea Dr. Tr. Severin, preot Necşoiu Eftimie), „Sf. Ier. Nicolae” (D.G.A.S.P.C Mehedinţi, preot Corcoveanu Stelian), „Sf. Ap. Petru şi Pavel” (Penitenciarul Dr. Tr. Severin, preot Pilănoiu Paul), „Sfântul şi Dreptul Iov” (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Vânjuleţ, preot Ungureanu Florin), „Sf. Ioan Iacob de la Neamţ” (Complexul de Servicii Sociale Strehaia, preot Merişanu Costinel), „Sf. Nectarie Taumaturgul” (Centrul Medico-Social Cujmir, preot Zaharia Petrişor). Capele şi paraclise în construcţie sau în curs de amenajare: „Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian” (Spitalul de Psihiatrie şi TBC Dr. Tr. Severin), paraclisul pentru secţia exterioară Vânjuleţ a Penitenciarului Dr. Tr. Severin.


mbl live


mbl youtube