ps 1 hi

Prea Sfinţitul Părinte Nicodim
Episcopul Severinului şi Strehaiei

Date personale

 • Prenume: Nicolae
 • Numele de familie: Nicolăescu
 • Data naşterii: 06 aprilie 1962
 • Locul naşterii: comuna Godeanu, judeţul Mehedinţi.

Studii:

 • 1969-1977 Şcoala Generală de 8 ani în comuna Godeanu, judeţul Mehedinţi;
 • 1977-1979, Liceul Industrial nr. 3 din Drobeta Turnu Severin;
 • 1979-1984, Seminarul Teologic din Craiova;
 • 1989-1993, Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Bucureşti, fiind licenţiat în teologie cu teza intitulată „Sfaturile Evanghelice în viaţa monahului”;
 • 1997-2001, Bursier al Fundaţiei „Bethleem” din Atena;
 • 1997-1998, Curs intensiv de limba greacă la Facultatea de Filozofie şi Litere din cadrul Univeristăţii din Atena-Grecia;
 • 1997-2000, Studii postuniversitare de Patrologie și Istoria Dogmelor în cadrul Universității Naționale Kapodistria din Atena, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • 2000, A susţinut lucrarea de Master cu titlul „Tradiţia neoisihastă românească de după Sfântul Paisie Velicikovski şi până în zilele noastre”, obţinând calificativul „arista” (excepţional); 
 • 2001,  Doctor la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Atena, secţia de Patrologie şi Istoria dogmelor;
 • 2002-2008, Lector suplinitor în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • 9 martie 2010, Doctor în Teologie, secţia Patrologie a Facultăţii de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu, cu teza “Teologie și spiritualitate în scrierile Avvei Dorothei de Gaza”, conducător de doctorat Arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu, calificativul obţinut “magna cum laude”;
 • 2011-2013, Lector suplinitor în cadrul Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • 2012-2014, Lector suplinitor în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • octombrie 2014-prezent, conferențiar în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.Slujiri în biserică

 

Slujiri în biserică

 • 1979-1983, Frate închinoviat şi rasofor la Mânăstirea Topolniţa;
 • Tuns în monahism la Sfânta Mănăstire Topolniţa, primind numele de Nicodim şi hirotonit ierodiacon (1983) şi ieromonah (1985);
 • 1985-1994, Preot paroh la Parohia Baloteşti, judeţul Mehedinţi;
 • 1990-1992, Stareţ la Mănăstirea Topolniţa;
 • 1990, hirotonit Protosinghel;
 • 1991-2001, Stareţ la Mănăstirea Vodiţa;
 • 2001, Consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei;
 • 2001, hirotonit Arhimandrit;
 • iulie 2001-2004 Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, ales în Şedinţa Sfântului Sinod al B.O.R. cu titulatura de „Gorjeanul”, având următoarele responsabilităţi:
 • Coordonator al sectoarelor Social-Misionar şi Administrativ;
 • Lector asociat la Facultatea de Teologie din Craiova, disciplina ,,Formare duhovnicească”;
 • 2001-2004, Preşedinte al Asociaţiei „Vasiliada”, organizaţie care funcţionează sub patronajul Arhiepiscopiei Craiovei;
 • 2002-2004, Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Copiilor şi Adulţilor cu Autism din România (A.N.C.C.A.R), filiala Craiova.
 • 19 august 2001, hirotonit Arhiereu;
 • 2001-prezent, Membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 • 2001-prezent, Membru al Comisiei Canonice, Juridice și pentru Disciplină a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 • februarie 2004, Episcop al Episcopiei Severinului şi Strehaiei – ales de către Colegiul electoral al Adunării Naţionale Bisericeşti;
 • 25 aprilie 2004, întronizat ca Episcop titular al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin;
 • 2004-prezent, Episcop titular al Episcopiei Severinului și Strehaiei.

Activitate pastorală

 • A construit biserica şi corpuri de chilii la Mănăstirea Vodiţa, reînfiinţată în 1990;
 • 1994, A efectuat împreună cu Consiliul Parohial al Parohiei Baloteşti reparaţii capitale la biserica şi clopotniţa parohială, iar după restaurarea picturii a avut loc resfinţirea sfântului locaş;
 • A publicat diferite studii şi articole teologice în diverse reviste;
 • 2004, a înfiinţat Asociaţia ,,Filantropia Severin” al cărei preşedinte este;
 • 2004, a înfiinţat trei noi protopopiate în oraşele: Vânju Mare, Baia de Aramă şi Drobeta Turnu Severin;
 • 2005, a înfiinţat postul de radio „Lumina” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei;
 • 2005, a înfiinţat corul „Kinonia” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei;
 • 2005, a înfiinţat Editura “Didahia Severin”;
 • A hirotonit peste 100 de preoţi;
 • A pus piatra de temelie, a sfinţit şi resfinţit biserici;
 • ianuarie 2006, a iniţiat editarea revistelor „Didahia”, „Didahia pentru copii şi părinţi” şi „Didahia pentru preoţi”;
 • A înfiinţat şi reînfiinţat 8 mănăstiri: Coşuştea-Crivelnic, Cerneţi, Baia de Aramă, Mraconia Jiana, Godeanu, Cârjei și Eșelnița.

 

Lucrări publicate

 1. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului și Strehaiei - Teologia și spiritualitatea Avvei Dorothei de Gaza, Editura Mitropolia Olteniei, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2014;
 2. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului și Strehaiei, Pastorale la Nașterea și Învierea Domnului, Editura Mitropolia Olteniei, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2014;
 3. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului și Strehaiei, H ΝΕΟΗΣΥΧΑΣΤΙΚΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΟ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΙ ΕΩΣ ΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, Athena, 2013.

 

Pastorale

 1. Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi pelerinul: Despre rolul monahismului în lume, Cetatea creștină, nr. 3, iulie 2002;
 2. Idem: Despre pururea fecioria Maicii Domnului (I), Cetatea creștină, nr. 4, august 2002;
 3. Idem, ibidem (II), Cetatea creștină, nr. 5, septembrie 2002;
 4. Idem: Despre lepădarea de lume şi chemarea la viaţa monahală (I), Cetatea creștină, nr. 6, octombrie 2002;
 5. Idem, ibidem (II), Cetatea creștină, nr. 7, noiembrie 2002;
 6. Idem: Despre întruparea Fiului lui Dumnezeu şi mântuirea omului, Cetatea creștină, nr. 8, decembrie 2002;
 7. Idem, Despre "bunele dorinţe"la început de an, Cetatea creștină, nr. 1 (9) ianuarie 2003;
 8. Idem, Despre apropierea de Dumnezeu prin Rugăciunea lui Iisus şi apropierea de cel rău prin înjurături (I), Cetatea creștină, nr. 3(11) martie 2003;
 9. Idem, ibidem (II), Cetatea creștină, nr. 4 (12) aprilie 2003;
 10. Idem, Despre viaţa monahală în Grecia de azi, Cetatea creștină, nr. 6 (14) iunie 2003;
 11. Idem, Despre Părintele Galeriu, Cetatea creștină, nr. 7-8 (15-16) iulie-august 2003;
 12. Idem, Despre necesitatea uceniciei în cele duhovniceşti la tinerii de astăzi (I), Cetatea creștină, nr. 9 (17) septembrie 2003;
 13. Idem, Despre necesitatea uceniciei în cele duhovniceşti la tinerii de astăzi (II), Cetatea creștină, nr. 10 (18) octombrie 2003;
 14. Idem, Despre satul de altădată sau mediul în care a crescut părintele Stăniloae, Cetatea creștină, nr.11, (19) noiembrie, 2003;
 15. Idem, Despre Moş Nicolae şi Moş Crăciun, Cetatea creștină, nr. 12 (20) decembrie 2003;
 16. Idem, Despre Sfinţii Trei Ierarhi, Cetatea creștină, nr. 1 (21) ianuarie 2004;
 17. Idem, Despre post, Cetatea creștină, nr. 3 (23) martie 2004;
 18. Idem, Ctitori şi ctitorii, Cetatea creștină, nr. 5 (25) mai 2004;
 19. Idem, Despre Biserica Ortodoxă şi Europa, Cetatea creștină, nr. 6 (26) iunie 2004;
 20. Idem, Sfântul Ştefan cel Mare - model de credinţă peste veacuri, Cetatea creștină, nr. 7-8 iulie august 2004;
 21. Idem, Despre tinerii de la "coada veacului”, Cetatea creștină, nr. 10 (30) octombrie 2004;
 22. Idem, Despre cumpătare, Cetatea creștină, nr. 11 (34) noiembrie 2004;
 23. Idem, Despre incompatibilitatea slujirii preoţeşti cu afacerile lumeşti şi politica, Cetatea creștină, nr. 1 (33) ianuarie 2005;
 24. Un an de activitate a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Cetatea creştină, nr. 5(37) mai, 2005;
 25. Argument la început de drum, Didahia, anul I, nr. 1 (1), ianuarie, 2006;
 26. Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi pelerinul: Despre participarea la Sfânta Liturghie (I), Didahia, anul I, nr. 1 (1), ianuarie, 2006;
 27. Idem, Despre participarea la Sfânta Liturghie (II), Didahia, anul I, nr.1 (2), februarie 2006;
 28. Gânduri la ceas de bilanţ, Didahia, anul I, nr. 1 (2), februarie 2006;
 29. Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi pelerinul: Despre Sfinţii 40 de mucenici şi obiceiuri legate de ziua lor , Didahia, anul I, nr.1 (3), martie, 2006;
 30. Idem, Despre Sfânta Lumină de la Ierusalim, Didahia, anul I, nr. 1 (4), aprilie, 2006;
 31. Idem, Despre Sfânta Lumină de la Ierusalim, Didahia, anul I, nr. 1 (5), mai, 2006;
 32. Idem (6): Despre jurământ, Didahia, anul I, nr. 1 (6), iunie 2006;
 33. Idem, Despre darurile Sfântului Nicodim de la Tismana, Didahia, anul I, nr. 1 (7), iulie, 2006;
 34. Idem, Despre frica de viitor, Didahia, anul I, nr. 1 (8), august, 2006;
 35. Idem, Ȋntâlnire cu Sfântul Nicodim de la Tismana după şase veacuri, Didahia, anul I, nr. 1 (9), septembrie 2006;
 36. Idem, Despre procesiune în duh de smerenie, Didahia, anul I, nr. 1 (10), octombrie 2006;
 37. Idem, Despre Sfintele Icoane (I), Didahia, anul I, nr. 1 (11), noiembrie, 2006;
 38. Preafericitul Teoctist la douăzeci de ani de slujire ca Patriarh, Didahia, nr. 1 (11), noiembrie, 2006;
 39. Idem, Minunile Cuviosului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, Didahia, anul I, nr. 1 (12), decembrie, 2006;
 40. Idem, Despre sfintele icoane (II), Didahia, anul II, nr. 1 (13), ianuarie 2007;
 41. Idem Despre rugăciune (I), Didahia, anul II, nr. 2 (14), februarie 2007;
 42. Idem, Despre rugăciune (II), Didahia, nr. 3 (15), martie, 2007;
 43. Părintele Mitropolit al Olteniei, Nestor Vornicescu-așa cum l-am cunoscut, Didahia, anul II, nr. 5 (17), mai, 2007;
 44. Scrisoare Pastorală: Grija pentru mântuirea turmei celei cuvântătoare, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 1/2006;
 45. Scrisoare Pastorală - Cugetări la întronizarea unui chiriarh, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 2/2006;
 46. Scrisoare Pastorală - Participarea credincioşilor la Sfânta Liturghie - Bucuria şi împlinirea oricărui slujitor al lui Hristos, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 3/2006;
 47. Scrisoare Pastorală - „Vitregiile naturii - consecinţi ale păcatelor", Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 4/2006;
 48. Scrisoare Pastorală - Despre ispita deznădăjduirii, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 5/2006;
 49. Scrisoare Pastorală - Despre buna chivernisire, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr.6/2006;
 50. Scrisoare Pastorală - „Biserica ortodoxă secretă”, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 7/2006;
 51. Scrisoare Pastorală - Precizări legate de săvârşirea slujbei Cununiei, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 8/2006;
 52. Scrisoare Pastorală - Despre aprobare şi binecuvântare, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 9/2006;
 53. Scrisoare Pastorală - Reflecţii la atitudinea preotului faţă de enoriaşii săi, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 10/2006;
 54. Scrisoare Pastorală - Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 11/2006;
 55. Scrisoare Pastorală - Cuviosul Nicodim cel sfinţit de la Tismana - model de păstor, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 12/2006;
 56. Scrisoare Pastorală - Nevoia de misiune, Didahia pentru preoţi, Anul II, nr. 1(13)/2007;
 57. Scrisoare Pastorală - Despre răbdare (I), Didahia pentru preoţi, Anul II, nr. 2(14)/2007;
 58. Scrisoare Pastorală - Despre răbdare (II), Didahia pentru preoţi, Anul II, nr. 3(15)/2007;
 59. Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi pelerinul: Despre smerenie și smerita cugetare (I) , Didahia, anul V, nr. 1 (49), ianuarie, 2010;
 60. Idem, Despre smerenie și smerita cugetare (II) , Didahia, anul V, nr. 2 (50), februarie, 2010;
 61. Idem, Sfaturi duhovnicești menite să asigure echilibrul intern al individului, Didahia, anul V, nr. 6 (54), iunie, 2010.

 

Articole publicate în cadrul unor simpozioane, întruniri ştiinţifice şi conferinţe

 1. Dreaptă cumpănire și răbdare, Manifestări omagiale-„Mitropolit Nestor Vornicescu”, Drobeta Turnu Severin, 2007;
 2. Cuvânt înainte, Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, nr. 1, Drobeta Turnu Severin, 2008;
 3. Cuvânt înainte, Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, 2009;
 4. Cuvânt înainte, Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, 2010;
 5. Cuvânt înainte, Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, 2011;
 6. Teologia căsătoriei în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur , Arad -Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 2012;
 7. Suferința și boala în scrierile Sfinților Părinți, Simpozionul „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate", Drobeta Turnu Severin, 2012;
 8. Virtutea răbdării în scrierile Sfinților Părinți, Simpozionul „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate", Drobeta Turnu Severin, 2012;
 9. O perspectivă patristică privind rolul mirenilor în Biserica primară. Reflecţii pe marginea lucrării „Mirenii în Biserică” a Pr.Liviu Stan. „In memoriam Preot Profesor dr.Liviu Stan (1910-1973)”, Simpozion naţional, Deva, 7-8 martie 2013;
 10. Misiunea învăţătorească a credincioşilor după Sf. Ioan Gură de Aur şi Pr. Prof. Liviu Stan. Dreptul canonic în viaţa Bisericii. „In memoriam Preot Profesor dr. Liviu Stan (1910-1973)”, Simpozion naţional, Deva, 7-8 martie 2013;
 11. Ηδιαμόρφωση του Ρουμανικού λαού, οι αρχές του Χριστιανισμού και μοναχισμού του, „Teologia”, nr.4/2012, oct.-dec., Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 12. Ο Ησυχασμός και ο Νεοησυχασμός στη Ρουμανία, „Teologia”, Anul XVII, nr.1/2013, ian.-mar., Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 13. Teaching about the Holy Cross from the Holy Priests. The Christian Paradigm of a united Europe. The Historical and Religious Dimension of the Reign of Saint Constantine the Great and his present reception. Internaţional Scientific Symposium, 29-30 of May 2013, Tismana Monastery, Romania;
 14. Răbdarea suferinţei în opera Sfântului Ioan Gură de Aur. Misiune, spiritualitate, cultură, Simpozion internaţional „Biserică şi societate în contemporaneitate: provocări, tendinţe şi perspective”, Valahia University Press, 05-06 iunie 2013;
 15. Freedom from passions at the Philokalic Father IV-VI centuries. Religious freedom and constraint - theological-historical landmarks, International Symposium, Deva, 17-18 October 2013;
 16. The Perpetual Virginitz of Theotokos (Aciparthene-Virgo Perpetua), „Teologia”, Anul XVII, nr.4/2013, oct.-dec., Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 17. The Church and the State in the work of Saint John Chrysostom, European Journal of Science and Theology, December 2013, vol. 9, No.6;
 18. The Catastrophic Effects of Decree 410/1959 on Monasticism in Communist Romania, „Teologia”, Anul XVIII, nr.1(58), 2014. Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 19. Favorizarea creştinismului de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare, Simpozionul internaţional „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”, Vol. 6, 2013;
 20. Puterea semnului Sfintei Cruci în scrierile Sfinţilor Părinţi, Simpozionul internaţional „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”, Vol.6, 2013;
 21. Epicleza şi prefacerea Cinstitelor Daruri în Teologia contemporană, Simpozionul internațional „Taină și mărturisire”, Caransebeș, 2014;
 22. Metanoia-schimbarea minții sau pocăința, Simpozionul internaţional „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate", Drobeta Turnu Severin, 2014, în curs de publicare;
 23. Patrologia, regina disciplinelor teologice, Simpozionul internaţional de Patrologie, Mănăstirea Sfânta Ana, Orșova, 2014, în curs de publicare.

 

Participări la simpozioane, întruniri ştiinţifice şi conferinţe

 1. Conferinţa preoţească cu tema ,,Biserica Ortodoxă Română şi integrarea europeană. Exigenţe, probleme şi perspective”, Drobeta Turnu Severin, mai 2006;
 2. Simpozionul “600 de ani de la nașterea în ceruri a Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana”, Drobeta Turnu Severin, 2006;
 3. Conferinţa preoţească cu tema „Sfântul Nicodim de la Tismana – contemporanul nostru”, Drobeta Turnu Severin, octombrie 2006;
 4. Simpozionul „Manifestări omagiale-Mitropolit Nestor Vornicescu”, Drobeta Turnu Severin, 2007;
 5. Conferinţa preoţească cu tema „Preotul- chivernisitor al bunurilor bisericeşti”, Drobeta Turnu Severin, octombrie 2007;
 6. Conferinţa preoţească cu tema „Despre familia creştină”, Drobeta Turnu Severin, martie 2008;
 7. Simpozionul „Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2008;
 8. Conferinţa preoţească cu tema „Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române – importanţa şi actualitatea lui pentru viaţa parohială”, Drobeta Turnu Severin, iunie 2008;
 9. Simpozionul „Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2009;
 10. A susținut conferința „Tânărul în societatea contemporană. Sfântul Vasile cel Mare şi exemplul său”, Sala Mare a Casei de Cultură a Studenţilor din Craiova, aprilie 2009;
 11. Conferinţa preoţească cu tema „2009 Anul comemorativ omagial al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (+279) şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni”, Drobeta Turnu Severin, iunie 2009;
 12. Conferinţa preoţească cu tema „Muzica bizantină în trecut şi astăzi”, Drobeta Turnu Severin, decembrie 2009;
 13. Conferinţa preoţească cu tema „2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”, Drobeta Turnu Severin, mai 2010;
 14. Simpozionul „Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2010;
 15. Simpozionul National „Sfântul Ierarh Calinic, mărturisitor al dreptei credinţe şi susţinător al unităţii bisericeşti” la Râmnicu Valcea, 12 aprilie, 2010;
 16. Simpozionul „Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2011;
 17. A susţinut conferinţa "Smerenia, mască sau trăire". Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) - filiala Iaşi, în cadrul ciclului de conferinţe "Învierea lui Hristos - izbăvirea de întristare" și s-a desfășurat în Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 12 aprilie 2011;
 18. Simpozionul Internaţional „Vocaţia Mărturisitoare a Bisericii. De la Taina Sfântului Botez la jertfa martirică ”, Râmnicu Vâlcea, 2011;
 19. Conferinţa preoţească cu tema „Anul omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”, unde Pr. Gheorghe Metallinos de la Universitatea din Atena a susţinut tema „Sfânta Taină a Căsătoriei ca fapt bisericesc”, iar Dl. Dimitrie Ţelenghidis de la Universitatea din Tesalonic a susţinut tema „Identitatea noastră în Hristos, ca creştini ortodocşi, după Sfântul Simeon Noul Teolog, în lucrarea lui Capitole alfabetice”, Topolniţa, 30 mai 2011;
 20. Conferinţa preoţească cu tema „Anul omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”, Drobeta TurnuSeverin, 2 noiembrie 2011;
 21. Simpozion „Academician Silviu Dragomir (1888-1962) – 50 de ani de la trecerea în eternitate”. Sala de festivităţi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, Deva, 10-11 feb., 2012;
 22. Simpozion naţional de teologie liturgică, sub genericul: „Taina Sfanţului Maslu, implicaţii eclesial – liturgice şi terapeutic – pastorale”. Masă rotundă în care s-a dezbătut tema „Teologia Liturgică. Priorităţi şi perspective ale disciplinei în contextul teologiei de astăzi”, Arad -Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, 27-28 martie 2012;
 23. Conferinţă preoţească cu tema "2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română", Sala mare a Casei de Cultură "Drăgan Muntean", Deva, 26 aprilie 2012;
 24. Simpozion intitulat “Profesia, familia şi prietenii în societatea modernă – Corelaţii psiho-sociologice la nivel individual”, Sala “Gr. Mr. Nicolae Soare” din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin,10 mai 2012;
 25. Seminar „Despre familia creştină”, Sala de festivităţi „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Drobeta Turnu Severin,15 mai 2012;
 26. Conferinţă preoţească cu tema "2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română", Sala de recepţie a „Hotelului Severin”, Drobeta Turnu Severin, 31 mai 2012;
 27. Simpozion „Mehedinţi-istorie, cultură şi spiritualitate”, ediţia a V-a, dedicat Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, Drobeta Turnu Severin – Sala de recepţie a „Hotelului Severin”, 5-8 iunie 2012;
 28. Conferinţă de presă cu prilejul lansării proiectului editorial ce are ca obiectiv reintroducerea în circulaţie a unei opere muzicale religioase de mare importanţă culturală şi liturgică din prima jumătate a secolului al XIX-lea, numită „Heruvico-Chinonicar”, Sala de festivităţi „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Drobeta Turnu Severin, 27 iunie 2012;
 29. Simpozion naţional „Biserica Ortodoxă şi grupările religioase neoprotestante”, parte a „Programului de manifestări cultural-ştiinţifice pentru anul 2012”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 28-29 iunie 2012;
 30. Simpozion naţional dedicat aniversării a 1700 de ani de la publicarea Edictului de la Mediolam, din anul 313, Mănăstirea Tismana, 17-19 septembrie 2012;
 31. Conferinţă preoţească cu tema "2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română", Casa Municipală de Cultură, Drobeta Turnu Severin, 25 octombrie 2012;
 32. Simpozion ştiinţific internaţional, intitulat „Suferință și terapie – perspective teologice”, Sala de festivităţi a Colegiului Național „Decebal”, Deva, 16-17 noiembrie 2012;
 33. Conferinţă de presă cu prilejul lansarea volumului „Heruvico-Chinonicar”, Sala de festivităţi „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Drobeta Turnu Severin, 14 noiembrie 2012;
 34. Simpozion „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”, Aula Magna a Centrului de restaurare patrimoniu şi vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei, Craiova, 15 decembrie 2012;
 35. Simpozion teologic cu caracter comemorativ, intitulat „Dreptul canonic în viaţa Bisericii. In memoriam preot profesor dr. Liviu Stan (1910-1973)“, Sala „Spiru Haret“ a Inspectoratului Şcolar Judeţean din Deva, 7-8 martie 2013;
 36. Simpozionul naţional „Spiritualitatea şi cultura română în timpul domniilor lui Matei Basarab şi a Sfântului Constantin Brâncoveanu”, Mănăstirea Arnota, 5 aprilie 2014;
 37. Simpozionul internațional „Taină și mărturisire”, Caransebeș, 28 aprilie 2014;
 38. Simpozionul Teologic Internaţional „Rolul duhovnicului în scrierile părinţilor filocalici”, Alba Iulia, 6 mai 2014;
 39. Simpozionul internaţional "Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate", a susținut tema: „Metanoia-schimbarea minții sau pocăința”, Drobeta Turnu Severin, 12-14 mai 2014;
 40. Conferință pastoral-misionară în Episcopia Severinului și Strehaiei, Drobeta Turnu Severin, 02 iunie 2014;
 41. Simpozionul internațional, „Sfântul Constantin Brâncoveanu. Paradigmă creștină a unei Europe unite”, Tismana,10-12 iunie 2014;
 42. Simpozionul teologic internaţional „Comunicare şi Cuminecare”, Deva, 27 iunie 2014;
 43. Simpozionul internațional „Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu-ocrotitori ai Neamului și ai Bisericii strămoșești”, Baia de Aramă, 01-02 septembrie 2014;
 44. Simpozionul internaţional de Patrologie, a susținut tema „Patrologia, regina disciplinelor teologice”, Mănăstirea Sfânta Ana, Orșova, 07-09 octombrie 2014;
 45. Conferința pastoral-misionară de toamnă-iarnă Drobeta Turnu Severin, 23 octombrie 2014;
 46. Manifestări religioase în Episcopia Devei și Hunedoarei, Deva, 07-09 noiembrie 2014;
 47. Simpozionul naţional de teologie cu tema „Teologie şi propovăduire în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur”, Tismana 09-11 noiembrie 2014;
 48. Ediţia a XXIV-a a conferinţelor duhovniceşti „Filocalia”, a susținut tema: “Urmările păcatului în viața noastră”, Târgu Jiu, 04 decembrie 2014.

 

 

ps 4 hips 2 hips 3 hips 5 hips 6 hi

 

 


mbl live


mbl youtube