Istoricul Episcopiei Severinului și Strehaiei

EPISCOPIA SEVERINULUI ȘI STREHAIEI

 

 ess logo

building sfnicodimMbuilding frontMbuilding mdomnuluiMEpiscopia Severinului şi Strehaiei a fost reînfiinţată după 600 de ani. Are jurisdicţie asupra tuturor unităţilor bisericeşti din judeţul Mehedinţi. Eparhia are 4 protopopiate ce cuprind:  200 parohii, 148 filii, 11 mănăstiri şi 220 de preoţi (din care 6 în unităţi bugetare).

       Înfiinţare: Ca urmare a Adresei nr. 959/2003, trimisă de Arhiepiscopia Craiovei, luându-se act de dorinţa clerului şi credincioşilor din judeţul Mehedinţi privind restaurarea existenţei istorice a vechilor eparhii (Mitropolia Severinului şi Episcopia Strehaiei), pentru motive de ordin misionar, pastoral, administrativ, bisericesc, cultural, istoric şi geografic, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 4-5 martie 2003 a aprobat cererea de înfiinţare a Episcopiei Severinului şi Strehaiei cu reşedinţa în municipiul Drobeta-Turnu Severin, ca sufragană a Mitropoliei Olteniei, cu jurisdicţie asupra judeţului Mehedinţi, prin desprinderea acesteia din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

        În ceea ce priveşte înscrierea în dipticele general al Bisericii Ortodoxe Române a noii episcopii, s-a stabilit ca locul acesteia să fie după 

        Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi înainte de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. Hotărârea Sfântului Sinod a fost ratificată de Adunarea Naţională Bisericească în şedinţa de lucru din data de 6 martie 2003.

        La 9 octombrie 2003, au avut loc alegeri în cele zece circumscripţii electorale organizate în judeţul Mehedinţi pentru membrii clerici şi mireni, delegaţi în Adunarea Eparhială a noii episcopii. În cadrul primei şedinţe a noii Adunări Eparhiale, din data de 23 octombrie, sub prezidul Înalt Prea Sfinţitului Teofan, Mitropolitul Olteniei, s-au format cele patru comisii: bisericească, culturală, economică şi de organizare şi validare; Biroul Adunării Eparhiale. Tot în cadrul şedinţei au fost aleşi şi cei trei reprezentanţi (un cleric şi doi mireni) în Adunarea Naţională Bisericească, precum şi membrii Consiliului şi Consistoriului Eparhial.

        La 12 decembrie 2003, sub preşedinţia Î.P.S. Mitropolit Teofan, Locţiitor de Episcop al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Eparhial al noii eparhii.

      La 11 februarie 2004, Colegiul Electoral Bisericesc a ales ca episcop pe Prea Sfinţitul Nicodim Nicolăescu. Instalarea Prea Sfinţiei Sale a avut loc în ziua de 25 aprilie 2004, la Catedrala episcopală din Drobeta-Turnu Severin. Alegerea Prea Sfinţiei Sale a fost recunoscută de autorităţile statului român prin decretul nr. 265 din 22 aprilie 2004, publicat în Monitorul Oficial din data de 23 aprilie 2004.        *

         În prezent activitatea administrativă a Episcopiei Severinului şi Strehaiei se desfăşoară la Drobeta Turnu Severin, unde se află Centrul Eparhial.

         Există 5 sectoare de activitate: administrativ-bisericesc, economic, cultural și învăţământ, social şi media.

 gramata
[text gramata]  

 

 


mbl live


mbl youtube