Vineri, 22 Septembrie 2023 17:09

Un nou doctor în teologie la Craiova, cu teza: „Persoana Sfântului Duh în iconomia Sfintei Treimi”

Publicat de
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

În ziua de joi, 21 septembrie 2023, în prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a avut loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Persoana Sfântului Duh în iconomia Sfintei Treimi”. Lucrarea de doctorat realizată de Pr. Daniel Vătuiu a fost prezentată în fața comisiei la Școala Doctorală „Sf. Nicodim”, de la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova. Componența comisiei de doctorat a fost următoarea: Conducător științific: ÎPS Prof. univ. dr. Irineu Ion Popa; Președinte: Pr. Prof. univ. dr. Stan Nicolae Răzvan; Membrii referenți: Pr. Prof. univ. dr. Vlad Vasile, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Pr. Prof. univ. dr. Picu-Nelu Ocoleanu, de la Universitatea din Craiova, și Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Viorel Moșoiu, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

În deschiderea susținerii, Pr. Daniel Vătuiu a prezentat sintetic cele mai importante rezultate ale lucrării de doctorat, așa cum au fost expuse în scris în cele 7 capitole ale tezei: „Capitolele sunt organizate în jurul actelor mântuitoare pe care Dumnezeu le-a înfăptuit cu omul pentru a-l răscumpăra, împlinind prin aceasta planul veșnic. Duhul Sfânt este amintit în fiecare lucrare, fiind evidențiată unicitatea Sa în cadrul iconomiei Preasfintei Treimi. Fără persoana Sfântului Duh omul nu putea fi mântuit și nici îndumnezeit”.

În calitate de conducător științific, Părintele Mitropolit Irineu a apreciat valoarea teologică a prezentei teze de doctorat, felicitând pe autor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute: „Autorul, în cercetarea sa, a urmărit mai multe direcții care au compus tabloul de ansamblu al modului în care s-a formulat doctrina Bisericii despre Persoana Sfântului Duh în dezbaterile pnevmatologice și triadologice din primele veacuri crestine până astăzi. Încă de la începutul lucrării şi din primele lucrări publicate, părintele Vătuiu a folosit o abordare constructivă şi ştiinţifică a subiectului, realizând efectiv o cercetare bine documentată şi profundă, atât din punct de vedere dogmatic, cât şi din perspectivă biblică, istorică, morală şi patristică. Părintele Vătuiu a studiat, în consecință, o mulţime de izvoare şi texte editate, fie în limba română, fie în alte limbi străine. Cercetarea autorului cuprinde, de asemenea, o gamă largă de probleme şi dezbateri triadologice și pnevmatologice ce au o fundamentare scripturistică, patristică și teologică autentică. Cu certitudine, din analiza surselor, autorul a scos la iveală importanţa problematicii Pnevmatologiei Ortodoxe, argumentând fiecare capitol cu învăţături biblice şi patristice de primă mână. Dacă ne referim la dimensiunea Pnevmatologiei Ortodoxe, la originalitatea învăţăturii în materie de imagine şi simbol, Ortodoxia a păstrat învăţătura autentică și nemodificată a Părinţilor despre Sfântul Duh şi despre Preasfânta Treime. În sensul acesta, citind lucrarea Părintelui Vătuiu vom putea constata că Sfinția Sa a prezentat mai multe direcţii de investigare a temei şi receptat de Părinţii Bisericii. În acest context teza aduce în actualitate cele mai importante elemente ale temei din opera Părinţilor”.

În continuare, părinții profesori referenți au citit referatele pregătite pentru această susținere publică, apreciind critic teza de doctorat scrisă de Pr. Daniel Vătuiu. În partea de final, fiecare membru a adresat întrebări părintelui doctorand pentru a lămuri unele idei teologice prezentate în lucrare. În urma deliberării comisiei, Pr. Daniel Vătuiu a obținut titlul științific de doctor în domeniul Teologie, cu calificativul Foarte bine.

În prezența comisiei și a participanților din sală, a avut loc depunerea jurământului, urmată de cuvintele de felicitare și de mulțumire. Mai întâi a luat cuvântul Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova: „Este o bucurie pentru Facultatea noastră de Teologie Ortodoxă din Craiova să participăm la această susținere a tezei de doctorat a părintelui Daniel Vătuiu. Cu ajutorul lui Dumnezeu își finalizează studiile doctorale, sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu. Aici la Craiova, cu această stăruință a cercetării și seriozității, putem să fim apreciați la nivel național și internațional prin munca noastră, pentru că niciodată nu am încercat să fim ceea ce nu suntem. Cu conștiința curată am încercat să studiem după puterea noastră ceea ce Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu ne-a imprimat ca mod de viață, de gândire și de trăire. De asemenea, mulțumim Preasfințitului Părinte Nicodim pentru că ne este mereu alături, îndrumând studenții buni să urmeze cursurile Facultății de Teologie, așa cum este Pr. Daniel Vătuiu. Îi mulțumim pentru implicarea pe care în mod constant o manifestă față de Facultatea de Teologie din Craiova. Mulțumim Părintelui Vasile Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, și Pr. Nicolae Moșoiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, prieteni de suflet ai Facultății noastre. Îl felicităm pe părintele Daniel Vătuiu și îi urmăm succes pe mai departe în cercetarea teologică”.

De asemenea, a luat cuvântul și Preasfințitul Conf. Univ. Dr. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, în calitate de îndrumător duhovnicesc al părintelui doctorand: „Este o bucurie pentru noi realizarea unei lucrări deosebite de către Părintele Dr. Daniel Vătuiu, secretar eparhial al Episcopiei Severinului și Strehaiei, cel care a reușit să pregătească această temă sub îndrumarea Înaltreasfințitului Părinte Dr. Acad. Irineu, Mitropolitul nostru. A fost o cinste pentru Părintele Daniel să fie îndrumat de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit. Apreciez foarte mult acrivia cu care părinții profesori, membrii ai comisiei, au analizat lucrarea pregătită pentru titlul de doctor. Prin acești tineri, Biserica în viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, va dăinui. Nădăjduim că în continuare vor fi tineri absolvenți ai Facultății noastre de Teologie care se vor apleca spre cercetare și apoi, mergând în parohii, vor sluji lui Dumnezeu și oamenilor cu simț autentic de pastorație”.

Cuvântul de final i-a aparținut părintelui Daniel Vătuiu, care a mulțumit cu bucurie tuturor celor care i-au fost alături în finalizarea studiilor doctorale:

Înaltpreasfinția Voastră,

Preasfinția Voastră,

Preacucernice Părinte Decan,

Preacucernice Părinte Director al Școlii Doctorale de Teologie,

Preacucernici Părinți Profesori, onorați membrii ai comisiei,

Preacucernice Părinte Prodecan,

Preacucernici Părinți Profesori,

„Dumnezeu va avea întotdeauna ceva să-l învețe pe om,

Iar omul va avea întotdeauna ceva de învățat de la Dumnezeu...”

Cu darul Preamilostivului Dumnezeu, înaintea Căruia îmi exprim primul gând de mulțumire din adâncul inimii pentru că trăiesc aceste clipe de aleasă bucurie duhovnicească m-am aplecat asupra acestei teme: „Persoana Sfântului Duh în iconomia Sfintei Treimi”.

Această frumoasă temă, aleasă cu multă stăruință și curiozitate prin binecuvântarea Înaltpreasfinței Voastre, a devenit pentru mine vreme de câțiva ani prilej de ucenicie.

Curajul care m-a determinat să mă apropii de Taina Preasfintei Treimi a fost dragostea Înaltpreasfinției Voastre și încrederea pe care ați arătat-o față de mine, drept pentru care Vă aduc alese mulțumiri în aceste clipe de binecuvântare ce mă încununează a fi un om mic în marea de oameni care vorbește despre Dumnezeu.

Prin povățuirea Înaltpreasfinției Voastre am învățat să citesc și să cercetez cu folos Sfinții Părinți, cu precădere, Sfântul Irineu de Lyon - cel care mi-a fost deschidere de drum în acest demers, Sfântul Vasile cel Mare și fratele său Sfântul Grigorie de Nyssa - cei care  au întărit înțelegerea iconomiei dumnezeiești prin scrierile lor.

Sfânta Treime este mereu o Taină care nu poate fi atinsă de mintea pământească. Iconomia divină nu este singura sintagmă care descrie frumusețea sau blândețea Dumnezeului nostru Adevărat și Milostiv. Totul se desăvârșește prin trăire, înainte de toate, și apoi prin scriere.

Spun lucrul acesta întrucât să vorbești despre Persoana Sfântului Duh înseamnă să vorbești despre întreaga Sfântă Treime și la fel cu fiecare Persoană în parte din Sfânta Treime.

Și de asemenea, să mărturisești despre Duhul Sfânt este poate cel mai greu lucru din teologia ortodoxă, având în vedere faptul că vorbim despre harul lui Dumnezeu care sfințește și desăvârșește, care dă putere și tămăduiește.

Dar, cu bogata cunoștință teologică de înaltă ținută academică a Înaltpreasfinției Voastre am învățat că „veșnicul prezent al Duhului Sfânt” este cu adevărat o realitate care trebuie să fie cunoscută de oameni și împărtășită cu multă evlavie credincioșilor pentru a fi convinși de existența Singurului și Adevăratului nostru Dumnezeu care lucrează veșnic și permanent în inimile noastre.

Vă împărtășesc acest gând întrucât aceste cuvinte „veșnicul prezent al Duhului Sfânt” au fost cuvintele Înaltpreasfinției Voastre care au pecetluit această lucrare convins de faptul că în cuprinsul scrierii este necesar să mărturisesc cât de actual este Duhul Sfânt în viața noastră și pe atât de veșnic. Fără puterea Sa omul nu se poate mișca, motiv pentru care am dedicat un capitol din teză acestei demonstrații.

Înaltpreasfinția Voastră, aceste gânduri ce încununează lucrarea de față se așează alături de multe alte  cugetări scripturistice și patristice pe care mi le-ați împărtășit spre a contura dragostea față de taina Preasfintei Treimi, pentru care mă simt îndatorat să Vă mulțumesc din adâncul inimii.

Un lucru esențial pe care aș dori să-l amintesc în acest moment este faptul că nimic nu se poate fără rugăciune. Tot de la Înaltpreasfinția Voastră am învățat că Sfânta Treime nu poate fi cercetată fără să te rogi. În acest sens, rămâneți un model drept de urmat pentru mine și mulți alții pentru mărinimia sufletului pe care o împletiți cu multă rugăciune spre a ne oferi multe învățături de folos duhovnicesc despre Dumnezeul nostru, așternute în multe cărți pe care Înaltpreasfinția Voastră le-ați scris cu multă sârguință.

Despre această cugetare lăuntrică, despre rugăciune, în urmă cu un deceniu îmi vorbea și Preasfințitul Părinte Nicodim - Episcopul Severinului și Strehaiei, către care îmi îndrept gândul și gratitudinea în momentul de față mulțumindu-i din adâncul inimii pentru dragostea pe care mi-a oferit-o. Aș putea să spun că încă din fașă, Preasfinția Sa, m-a povățuit pe calea care pășește pe urmele lui Hristos.

Consider că preoția este cu adevărat un dar sublim pe care l-am primit prin binecuvântarea Sa în semn de a avea grijă de odorul lui Hristos ce mi-a fost încredințat din bunătatea inimii Preasfinţiei Sale. De la Preasfinția Sa în cadrul cursurilor și seminariilor, am învățat că „parohia este o realitate euharistică și pregustare a Împărăției Cerurilor”, motiv pentru care, această cruce pe care o purtăm ca preoți trebuie dusă cu multă responsabilitate și convingere că vom dobândi cununa cea mai de preț - moștenirea Împărăției lui Hristos, prin cuvintele: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția Cerurilor, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (Mt. 25, 34-36).

De aceea, Preasfinția Voastră, mă simt îndatorat să vă mulțumesc că m-ați ales slujitor al lui Hristos, dar și pentru înalta binecuvântare ca în anul 2013 să pășesc pe poarta acestei frumoase facultăți de teologie și să încep a învăța cu multă curiozitate despre Dumnezeu. Ați pus o încredere mare într-un om mic, o responsabilitate divină într-o făptură pământească, drept pentru care, conștient fiind de răspunderea noastră înainte Tronului Preasfintei Treimi, îl rog pe bunul Dumnezeu, ca prin harul Duhului Sfânt, să mă învrednicească să împlinesc cuvintele – testament ale Preaiubitului meu bunic – vrednic de pomenire care mi-a mărturisit înainte de ultima suflare: „să-ți asumi cuvintele înaintea lui Hristos!”

Acest gând de mulțumire și de aleasă gratitudine se îndreaptă către Preacucernicii Părinți Profesori onorați membrii ai comisiei, care prin jertfa lor pastoral-misionară s-au străduit să-mi fie alături aici, în Cetatea Băniei, spre a-mi oferi o călăuză de îndreptare față de cele pe care le-am scris. Le mulțumesc pentru bogatele învățături, cât și pentru dragostea pe care mi-au împărtășit-o din experiența de slujitori ai lui Hristos.

Nu pot să uit dragostea care mi-a fost insuflată de familia numită Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova - de Preacucernicii Părinți Profesori, Domnii și Doamnele Profesoare, întreg corpul administrativ al acestei unități de învățământ aflată sub purtarea de grijă a Sfinților Trei Ierarhi, care în decursul celor 10 ani de studiu împliniți sub pronia binecuvântării Înaltpreasfinției Voastre au lucrat cu timp și fără timp, în frunte cu Preacucernicul Părinte Decan Nicolae Răzvan Stan și Preacucernicul Părinte Picu Nelu Ocoleanu - Directorul Școlii Doctorale, spre bunăstarea noastră și împlinirea unei educații teologice alese care se bazează pe trăire lăuntrică și viață duhovnicească.

Vă mărturisesc din adâncul inimii că aceste momente pe care le-am petrecut în acest ansamblu universitar reprezintă pentru mine un adevărat leagăn al catehezei duhovnicești plin de formare duhovnicească de care m-am atașat cu responsabilitate pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu cu dragoste față de aproapele.

Totodată, îndrăznesc să-mi exprim mulțumirea față de Părintele Lector Universitar Doctor - Lucian Zenoviu Bot pentru lucrarea îngăduitoare și pentru dragostea sa și a familiei sale de a sădi în inima mea cele mai alese învățături cu privire la cercetarea pe care am avut-o de desăvârșit.

Vă mulțumesc tuturor celor care ați luat parte la acest eveniment și ați încununat prin prezența dumneavoastră formarea mea pastoral-misionară de-a lungul anilor, fie că este vorba despre Părinți Profesori, despre Părinți duhovnici sau sfătuitori din corpul profesoral sau administrativ, toți ați zidit o cărămidă în formarea mea spirituală, drept pentru care mă simt îndatorat să-L rog pe Preamilostivul Dumnezeu să vă dăruiască ani mulți binecuvântați.

Nu în ultimul rând, chiar dacă din binecuvântate pricini nu sunt aici de față le mulțumesc părinților trupești care m-au născut și crescut în duhul lui Hristos, dar și preaiubitei mele preotese care s-a învrednicit mai mult decât mine. Dacă eu am încercat să urmez pașii unei teze de doctorat, ea în tot decursul acestui timp a dovedit  că este mai puternică decât mine reușind să împlinească misiunea de mamă pentru doi îngerași de copii Ioan și Parascheva care reprezintă pentru noi adevărata binecuvântare cerească și iconomia împlinită pe viu, trăită și simțită, prin puterea și harul Duhului Sfânt.

Închei prin a mă pleca în rugăciune Preamilostivului Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră pentru dragostea oferită și a-I mulțumi Atotputernicului - Dumnezeului Celui Adevărat pentru darurile Sale Cele bogate!

Vă mulțumesc tuturor!

 

Sursa şi fotocredit: mitropoliaolteniei.ro

Citit 1428 ori Ultima modificare Vineri, 22 Septembrie 2023 17:19

Cele mai citite articole

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 
« Iulie 2024 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl video


mbl youtube