Sâmbătă, 13 Mai 2023 21:38

Luni debutează a XV-a ediţie a simpozionului internaţional „Mehedinţi - Istorie, Cultură şi Spiritualitate” - Programul simpozionului

Publicat de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

În perioada 15-17 mai se desfăşoară lucrările Simpozionului Internaţional „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate”. Ajuns la cea de-a XV-a ediţie, evenimentul cultural-ştiinţific este organizat la Drobeta-Turnu-Severin cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, prin Sectorul Cultural şi Învăţământ al Centrului eparhial, în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova.

În Cetatea Severinului se întâlnesc ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, academicieni şi cadre didactice din învăţământul universitar naţional şi de peste hotare.

Deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului va avea loc luni, 15 mai, ora 17.00, la Centrul Social-Filantropic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Drobeta Turnu Severin și va fi începe cu săvârșirea unei slujbe de Te Deum.

În deschiderea simpozionului, Preasfinţitul Părinte Nicodim va adresa celor prezenţi un cuvânt de întâmpinare și binecuvântare. Comunicările tematice susţinute de ierarhi ai B.O.R., academicieni şi profesori universitari sunt publicate într-un volum omagial.

Simpozionul continuă şi în în zilele de 16 şi 17 mai. Prin organizarea simpozionului anual se are în vedere promovarea valorilor culturii şi educaţiei creştin-ortodoxe în cuprinsul Episcopiei Severinului şi Strehaiei, urmărindu-se intensificarea trăirii religioase, aprofundarea cunoaşterii istoriei şi culturii mehedințene.

 

*******************

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

 

LUNI, 15 MAI 2023

- 09.00 - 12.00 - SFÂNTA LITURGHIE - Mănăstirea Coșuștea-Crivelnic

- 17.00 - DESCHIDEREA FESTIVĂ - Sala Mare a Centrului Cultural-Misionar Sfântul Ioan Gură de Aur (Hotel Severin - Drobeta-Turnu Severin, Str. Mihai Eminescu, nr. 1)

- Cuvânt de întâmpinare și binecuvântare:

                Preasfințitul Părinte NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei

Luni, 15 mai 2023

18.30 - 19.00

SESIUNE I. COMUNICĂRI ÎN PLEN

Timp de prezentare 15 min.

- Înaltpreasfințitul acad. dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei: Logosul intră în istoria noastră făcându-Se Om din Preacurata Fecioară Maria;

- Înaltpreasfințitul TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului: Titlu rezervat;

- Preasfințitul MACARIE, Episcopul Episcopiei Europei de Nord: Toiagul și Crucea sau despre tinerețea fără bătrânețe a creștinismului; - ONLINE

- Preasfințitul SILUAN, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria: Titlu rezervat;

- Prof. Univ. Dr. Radu Ştefan VERGATTI, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România - Fortificația medievală Strehaia - Strehăița din județul Mehedinți;

- EurIng dr. ing. dipl. DHC Mihai MIHĂIȚĂ, președintele Academiei de Științe Tehnice din România - Ștefan Odobleja - precursor al ciberneticii;

- Prof. Dr. Constantin C. PETOLESCU, membru corespondent al Academiei Române - O sărbatoare a Paştilor la romani şi barbari;

- Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei: Repere patristice despre muzica bisericească până la Fericitul Augustin;

- Itinerar muzical bizantin: Corul KINONIA – al Episcopiei Severinului și Strehaiei

Dirijor: Pr. Iulian PRUIU

 

 

ÎNTREBĂRI ȘI REFLECȚII

 

Marți, 16 mai 2023

09.00 - 11.30

SESIUNEA A II-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN

Timp de prezentare 12 min.

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Vasile VLAD

 

- Arhim. Dr. Andrei IONIȚĂ, Exarh Cultural al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului - Valoarea medicului și necesitatea conlucrării pacientului vârstnic în procesul vindecării. Autosugestia, regăsirea energiei și dobândirea vindecării;

- Pr. prof. univ. dr. Vasile VLAD, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” - Maturitatea și bătrânețea între deprimare și plinătate existențială;

- Preot Dr. Gabriel SORESCU, Parohia „Sf. Ier. Nicolae” Brândușa, mun. Craiova - Importanța pastoral - misionară a implicării preotului pensionar;

- Pr. Prof. Dr. Leontin STĂICULESCU,  Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Dr. Tr. Severin - Comuniunea cu Hristos - cale de împlinire a iubirii și păcii în biserică și în lume;

- Cercet. șt. I dr. Tudor NEDELCEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova - Ilie Tudor, cântărețul bisericii și al neamului românesc;

- Arhid. prof. univ. Ioan CARAZA, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” - Cântarea bisericească, rod și sprijin în rugăciuni liturgice;

- Pr. Prof. Univ. Dr. Habil Adam DOMIN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă -  Glasurile psaltice - sensuri și simbolistică; 

- Pr. Lect. Dr. Zaharia MATEI, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” -  Anton Pann - dascăl al românirii cântărilor bisericești din prima jumătate a secolului al XIX-lea;

- Dr. Constantin SECARĂ, Cercet. Șt. gr. II la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române - Rugăciunea prin cântare. Repere istorice, duhovnicești și filocalice ale cântării bisericești;

- Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Liceul Tehnologic „Decebal”, Dr. Tr. Severin - Pr. Prof. Dr. Alexie Al. Buzera - personalitate de seamă a învățământului muzical din Oltenia – filă de jurnal duhovnicesc;

- Pr. Prof. Dr. Nicușor Viorel POPESCU, Liceul Teologic Tg. Jiu - Școlile de cântăreți din Oltenia de la atestarea lor până astăzi;

- Protosinghel Antim MOTORGA, Starețul  Mănăstirii Suiești, Arhiepiscopia Râmnicului - Înființarea școlilor de cântăreți bisericești în Mehedinți de către Sf. Calinic de la Cernica. Corespondență inedită pe anii 1851-1856;

- Dr. Ionuț-Daniel BARBU, Redactor în cadrul editurilor Patriarhiei Române - Preocuparea pentru muzica bisericească – proiect liturgic, cultural și filantropic în viața și activitatea Episcopului   Nifon (Niculescu) al Dunării de Jos (1860-1923);

- Pr. Adrian Antonie OLAREAN, Consilier Administrativ, Episcopia Severinului și Strehaiei - Muzica bizantină pe teritoriul Țărilor Române;

 

12.00 - 14.00

SESIUNEA A III-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN

Timp de prezentare 12 min.

 

Moderator: Prof. univ. dr. Dinică CIOBOTEA

 

- Prof. Dr. Gabriel CRĂCIUNESCU, Muzeul Porțile de Fier, Dr. Tr. Severin - Sfârșitul epocii bronzului în vestul Olteniei;

- Cercet. Șt. III, Dr. Simona LAZĂR, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, din Craiova - Descoperiri arheologice din prima epocă a fierului. ceramica de tip insula banului în Oltenia - ONLINE

- Prof. dr. Florian COPCEA, Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor Danubieni - Argumente ale credinței și continuității ortodoxe în spațiul carpato-dunărean;

- Prof. univ. dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale - Moșnenii Sorești din Bulzești-Dolj;

- Cercet. şt. I  Vasile MARINOIU,  Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Cercetările arheologice preventive din vechiul cimitir  de la Căpreni, județul Gorj;

- Cercet. Șt. I dr. Paul-Emanoil BARBU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova - Situația social-economică a slujitorilor bisericii din Plasa Câmpului de Romanați reflectată în catagrafia anului 1838;

- Dr. Daniela-Liliana PĂTRAŞCU, Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu“, Târgu-Jiu - Vasile Ionescu - preotul regimentului nr. 18 infanterie - prizonier de război în Austro-Ungaria şi Germania (noiembrie 1916 - decembrie 1918);

- Pr. dr. Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăț, Episcopia Severinului și Strehaiei - Aspecte politico-sociale și bisericești din perioada 1945-1981;

- Dr. Alexandra NACU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Doctor în Drept, Master Studii de limbă engleză și literaturi anglo-americane - Oltenia și modificările postbelice (1945-1965);

- Conf. univ. dr. Tudor RĂȚOI, Director (pensionat) al Arhivelor Naționale, filiala Mehedinți - Preoți mehedințeni în lupta  anticomunistă;

- Prof. Eugen PETRESCU, directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”, Râmnicu Vâlcea -  Rezistența armată anticomunistă  în Vâlcea – Grupul Arnota;

 

17.00 - 19.00

SESIUNEA A IV-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN

Timp de prezentare 12 min.

 

Moderator: Pr. Dr. Aurel Florin ȚUSCANU

 

- Lect. univ. dr. Florian OLTEANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Catedra de Istorie - Personalități feminine din antichitatea românească;

- Pr. Dr. Aurel Florin ȚUSCANU, Parohia Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, Roman, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului - Centenarul înființării Episcopiei Hotinului. Visarion Puiu – episcop al Hotinului (1923-1935). Câteva considerații privind alegerea, investirea și înscăunarea sa;

- Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STRAHAIA, Liceul Tehnologic „Decebal”, Dr. Tr. Severin - Dimitrie Cantemir - primul autor de gândire religioasă în limba română;

- Pr. Conf. Univ. Dr. Sergiu-Grigore POPESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Trei Ierarhi”  - Câteva considerații despre politica externă a domnitorului Constantin Brâncoveanu;

- Cercet. șt. III dr. Gabriel CROITORU, Asist. cercet. șt. drd. Ion-Leone GAVRILĂ-CIOBOTEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova - Alegerea mitropolitului Neofit al Ungrovlahiei la 1840;

- Col.(r) conf. univ. dr. ing. Anatol MUNTEANU, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România - Ștefan Ciobanu - savant filolog în Rusia țaristă, fruntaș al unirii (1918), profesor, academician și politician în România;

- Cercet. șt. III dr. Florin F. NACU, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, din Craiova - Ciprian Porumbescu - muzica pusă în slujba credinței și neamului românesc;

- Cercet. şt. I Vasile MARINOIU, prof. Ion CATANĂ, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” - Un pictor gorjean mai puțin cunoscut Adrian Kȍber din Târgu Jiu (1924 -1983);

- Dr. Stelian GOMBOȘ, Vicepreşedinte al Asociaţiei – Societăţii Cultural Patriotice „Avram Iancu” din România – Filiala „Avram Iancu” Bucureşti -  Părintele profesor Dumitru Stăniloae – teologul (1903-1993); 120 ani de la naşterea sa pământească şi 30 ani de la naşterea sa în ceruri.

- Diac. drd. Nicolae-Sorin MARIN, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” - Activitatea culturală a mitropolitului Ștefan I al Ungrovlahiei;

 

ÎNTREBĂRI ȘI REFLECȚII

 

MIERCURI, 17 MAI 2023

09.00 – 11.30

SESIUNEA A V-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN

Timp de prezentare 12 min.

Moderator: Conf. univ. dr. Tudor RĂȚOI

 

- Lect. Univ. dr. Gheorghe FLORESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere - Substanța filosofică a proverbelor  și aforismelor ca „spus” și „nespus”;

- Prof. Nicolae CIUTĂ, Colegiul Național Economic „Theodor Costescu”, Drobeta Turnu Severin - Identitatea și condiția literaturii;

- Prof. Dan ȘALAPA, Profesor de Ştiinţe socio-umane - Colegiul Naţional G. Ţiţeica, Dr. Tr. Severin - Concentricitatea vieții și a morții;

- Cercet. Șt. II, Dr. Iustina NICA (BURCI), Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova - Prezența preotului în lumea satului. O analiză toponimică;

- Prof. dr. Marius ARBĂNAȘI, Drobeta-Turnu Severin - Oiconime românești provenite de la apelative care denumesc lăcașe de cult și slujitorii acestora;

- Prof. Diana-Loredana ARBĂNAȘI, Colegiul Pedagogic Dr. Tr. Severin - Paradigma oiconimelor românești provenite din toponime care au la bază apelativul entopic dumbravă și derivate ale acestuia;

- Pr. Dr. Claudiu PORNEALĂ, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Trei Ierarhi” Craiova - Texte sapiențiale și euharistice în Sfânta Scriptură și la Părinții Apostolici;

- Prof. Ion-Liviu DROBOTĂ, Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrăveni, jud. Suceava - Viața și învățăturile despre Rugăciunea lui Iisus ale Sfântului Paisie Velicikovski de la Neamț;

- Cercet. șt. III dr. ANCA CEAUȘESCU, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, din Craiova - Lada de zestre - piesă componentă a mobilierului tradițional din Oltenia;

- Pr. dr. Minel VODOIU, Parohia Vladimir, Gorj, Arhiepiscopia Craiovei - Ecumenismul teologic al dialogului  interreligios;

- Simion BRÂNZĂ, Consilier raional Anenii Noi Republica Moldova - Scurtă istorie a satului Varnița și a bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Varnița, județul Tighina, Republica Moldova;

- Pr. Drd. Daniel VĂTUIU, Secretar eparhial, Episcopia severinului și Strehaiei - Lucrarea Duhului Sfânt în misiunea preotului;

 

ÎNTREBĂRI ȘI REFLECȚII

 

Cuvânt de mulțumire: Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei.

 

VĂ MULȚUMIM!

Citit 1098 ori Ultima modificare Sâmbătă, 13 Mai 2023 22:17

Cele mai citite articole

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 
« Iunie 2024 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl video


mbl youtube