Miercuri, 26 Aprilie 2023 08:59

Anunţ achizitie publică de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul „Restaurare biserica din lemn „Sfinții Voievozi” – Parohia Seliştea din Județul Mehedinți”

Publicat de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Având în vedere Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare și a legislației în domeniul achizițiilor publice, vă invităm să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul RESTAURARE BISERICA DIN LEMN ”SFINȚII VOIEVOZI” – PAROHIA SELIŞTEA, SAT SELIŞTEA, COMUNA ISVERNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI - monument istoric, cod LMI  MH-II-m-B-10401”

Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor.

  1. Obiectul contractului: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul RESTAURARE BISERICA DIN LEMN ”SFINȚII VOIEVOZI” – PAROHIA SELIŞTEA, SAT SELIŞTEA, COMUNA ISVERNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI- monument istoric, cod LMI MH-II-m-B-10401”.
  2. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 - Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale
  3. Valoarea estimată: 17.500,00 lei fără TVA.
  4. Preţul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.
  5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.
  6. Oferta va conţine:

- Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă;

- Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, sau echivalent

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau document echivalent din care să reiasă faptul că prestatorul este autorizat să presteze serviciile ce fac obiectul contractului, emis cu mai puțin de 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor;

Va/vor fi prezentată/e autorizația/autorizațiile I.S.C conform Ordinului nr .1496/13.05.2011 al M.D.R.T., completat cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 277/19.03.2012, în domeniile/subdomeniile de autorizare:

- domeniul autorizat 1 Consolidare și restaurare monumente istorice – toate categoriile de importanță;

- domeniul autorizat 2.3 Construcţii civile, industriale si agricole categoria de importanță B;

- domeniul autorizat 6.1 Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare;

- domeniul autorizat 8.1 Instalaţii electrice;

Notă: Documentele justificative care probează informațiile menționate vor fi depuse în copie cu mențiunea “conform cu originalul” și semnătura şi stampila operatorului economic care depune oferta, din care sa reiasă calificările expertului.

  1. Condiţii de participare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerinţei:

 -  copie „conform cu originalul” după Certificatul Constatator emis de la Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, Certificat de înregistrare/alte documente, după caz)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dispună de personal autorizat pentru îndeplinirea contractului.

  1. Condiţii de plată: Plata se va face în lei, pe bază de facturã, emisã dupã recepția serviciului, cu ordine de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Plata serviciilor se va desfășura în tranșe, proporțional cu stadiul de execuție a lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data recepției serviciilor prevăzute în caietul de sarcini, pe baza proceselor verbale de predare - primire și a documentațiilor recepționate cu proces verbal de recepție. Plățile se vor efectua in baza facturii emise, numai după aprobarea rapoartelor de activitate și semnarea proceselor verbale de recepție și reprezintă valorile maxime pe care Autoritatea contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant). Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului.
  2. Adresa la care se depune oferta: PAROHIA SELIȘTEA – (în atenția Pr. Cazacu Dan –Alin- 0748970748), sat.Seliștea,comuna Isverna, Județul Mehedinți, cod poștal 227292. Ofertele se pot depune in termenul stabilit si la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   În acest caz, ofertanţii având obligaţia de a transmite şi originalul prin curier/poștă.

  1. Termenul limita pentru depunerea ofertei: data 02.05.2023 ora 14.00.

           Operatorii economici interesaţi pot solicita clarificări la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citit 624 ori Ultima modificare Miercuri, 26 Aprilie 2023 09:20

Cele mai citite articole

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 
« Iulie 2024 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl video


mbl youtube