Protopopiatul Vânju Mare

51. Slașoma - Sfinții Împărați Constantin și Elena

biserica slasoma

 

Filie a parohiei Dobra, în 1894, când Slașoma avea 350 de familii și locutorii cereau dezlipirea, pentru a forma o parohie proprie. În 1941, era parohie de sine stătătoare, cu satul Biban: 678 familii cu 1986  de suflete. Actualmente, parohia are aceeași componență și aparține Protoieriei Vânju Mare din Episcopia Severinului și Strehaiei. Până în 2004, s-a aflat sub ascultarea canonică a Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1945-1949) și Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004).

 


Hram Sf. Împărați Constantin și Elena; biserica nu este monument istoric.


 

pr titel pitiga  

Preot paroh Titel Pițiga

  • hirotonit la 21 noiembrie 1998,
    la parohia Slașoma din 2010,
  • studii teologice medii,
  • gradul preoțesc II.

Tel.:0769 488 453

 


 

Satul Slașoma face parte din comuna Pădina, din mai 1968 până în prezent, și este situat la poalele dealurilor din estul şi sud-estul acesteia. Atestat documentar în 1597 (în vremea lui Mihai Viteazu vv. menționat Staiul, boier jurător din Zlașoma).

Biserica satului a fost făcută de lemn ˮdă logofătul Mihai i Ioan i Dinu logofăt și cu toți lăcuitorii satului“, în 1770 (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840), construită “după sistemul vechiˮ, după cum se consemna în 1895, când biserica era în ruină. Potrivit altei opinii, “se bănuiește că a fost ridicată între anii 1820-1825ˮ.  În anii 1910-1926, cu cheltuiala enoriașilor, s-a construit o altă biserică, din cărămidă, pe locul celei de lemn. Din cauza izbucnirii Războiului Mondial, lucrările au fost întrerupte și reluate în 1922, când s-ar fi și încheiat. Biserica este în formă de cruce și are pictură în stil neobizantin, executată în ulei. Cutremurul din noiembrie 1940 a afectat-o la ziduri și la pictură, încât, la sfârșitul perioadei interbelice, avea nevoie de reparații. Acestea s-au efectuat cu cheltuiala enoriașilor și timp de mai mulți ani biserica  avut o situație bună. În anii 2011-2012 s-a intervenit din nou, sfântul locaș fiind vopsit și tencuit și i s-a schimbat tâmplăria veche. În 2014-2015 în curtea bisericii s-a construit o capelă mortuară din BCA, cu tocărie de termopan, precum și o clopotniță, pentru care s-a achiziționat un clopot nou. Biserica este înconjurată cu gard, cel din fața ei fiind de ciment.

Preoți: popa Dumitru (1864), Spiridon Dănciulescu (1891-1895 – supranumerar pentru această filie pendinte de parohia Dobra, preot care a oficiat până după 1941, ca pensionar), Constantin Zăvoianu, Andrei Plăcintă (1947-1953), Constantin Laginschi (1953-1954), Ion Popescu (1954-1955), Constantin Filip (1955-1958), Vasile Popescu (1958-1981), Constantin Mirea (1981-2010), Titel Pițiga (din 2010 până în prezent); cântăreți: D. Bădescu, Iulian Călugăru (1941).


 

Filii arondate:

 

 

Biban

 

Cătun al parohiei Slașoma în 1941, când satul nu avea biserică, dar avea loc pentru aceasta și pentru cimitir propriu al satului. În prezent, aparține aceleiași parohii. Nefiind încă biserică, Familia Mirea (Emil și tatăl său, Vasile) a construit un fel de bisericuță, care în 2019 era neterminată. A fost întemeiat în anii 1890-1895, iar în 1912 a intrat în nomenclatura oficială a localităţilor judeţului. Oficial, recunoscut ca sat al comunei Slaşoma în 1942-mai 1968.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube