Protopopiatul Vânju Mare

28. Jiana Mare - Sfântul Ierarh Nicolae

biserica jiana mare

 

Parohie: 176 contribuabili, 5 concubinaje (în 1887); în 1894, atestată ca parohie, cu filie la Jiana Veche; în 1941, parohie formată exclusiv din satul Jiana Mare: 156 familii cu 749 de suflete. În prezent parohie, în subordinea Protoieriei Vânju Mare din Eparhia Severinului și Strehaiei.

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae (biserica); Sf. Mucenic Iuliu Veteranul (mănăstirea); cele două așezăminte nu sunt monumente istorice.


 

preot default  

Preot paroh Ion P. Ionică

  • hirotonit în anul 1980,
  • studii teologice medii,
  • gradul preoțesc II,
  • venit în parohie în anul 1985.

Tel.: 0741 150 921

 

 


 

Preot paroh Ion P. Ionică – hirotonit în anul 1980, studii teologice medii, gradul preoțesc II, venit în parohie în anul 1985.

Jiana Mare este sat al comunei Jiana, numit Jiana Mare din 1829, situat în vestul actualei comune şi la sud de balta Jiana, într-o zonă de şes cu dune şi bălţi (Jiana şi Jiviţa). Atestat documentar în: 1656 (hrisovul Buzeştilor conform căruia anterior satul fusese stăpânit de Radu Buzescu ban, iar la 1656 era confirmat, prin carte domnească, în stăpânirea Elenei Radu Buzescu, soţie, şi fiului ei);

Prima biserică din Jiana Mare, cu hramul Sf. Nicolae, este atestată la 6 ianuarie 1763, ctitori Ioan Bășică și Tănăsie Bășică, prenoită în 1838 de Take Filișanu, Mihalake Ciupagea și Mihai Bășică (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840). A doua biserică, înălțată în anul 1884.

Inițial, a fost o biserică de lemn, construită pe proprietatea Mănăstirii Tismana și a lui Take Filișanu. După prenoirea din 1838, în anul 1884 a fost rezidită din cărămidă (deși documentele Protoieriei Mehedinți vorbesc despre o reparație făcută în 1887). A fost amplasată în mijlocul satului, în locul celei vechi, și s-a construit cu cheltuiala obștii credincioșilor (din rândul căreia s-au remarcat: Preda Ciceală, Firu Popescu, Tudor Tiutiuc, Ion Lăcraru, Nic. Răducan, Nicolae Alfirii, Dumitru Sîrbescu, C-tin N. Mihail), la care s-au adăugat ajutoarele date de: Nae Isvoranu din Jiana Veche, Ion Ghiciu din Gogoșu, Nae N. Bălteanu din Balta Verde ș.a. Biserica este în formă de cruce, cu o singură turlă și bolți semicirculare. Timp de mai multe decenii, biserica a funcționat fără reparații. Abia în 1934-1936 s-a refăcut acoperișul, punându-se aramă pe turlă și tablă galvanizată pe restul suprafeței. Tot acum s-a lucrat și pictura, în ulei, de către pictorul Sava Radovici din comuna Flămânda. În 1941, biserica era în bună stare și era asigurată.

Mănăstirea cu hramul Sfântul Iuliu Veteranul de la Jiana a fost înființată în conformitate cu decizia Sfântului Sinod Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei din data de 28 mai 2008.

În această ședință s-a decis ca mănăstirea să primească hramul Sfântul Iuliu Veteranul  și să funcționeze ca mănăstire de călugări sub jurisdicția canonică a Episcopiei Severinului și Strehaiei prin Protoieria Vânju Mare. La 27 mai 2009 s-a pus piatra de temelie a așezământului monahal, însă ulterior s-a schimbat amplasamentul bisericii și s-a început construirea altui sfânt lăcaș în anul 2012, finalizat și sfințit în anul 2013, proiectat ca paraclis al mănăstirii cu hramul Sfântul Simeon Stâlpnicul. Pământul și câteva clădiri (o casă și două grajduri) în stare deteriorată au constituit punctul de pornire în organizarea mănăstirii, la a cărei biserică paraclis în anul 2018 a început pictura ajunsă în prezent în faza de finalizare.

Concomitent, s-au făcut lucrări de amenajare a terenului prin asfaltarea de la intrarea în mănăstire până în fața stăreției, s-au plantat peste 500 de pomi fructiferi și circa 300 butași de viță de vie, copaci ornamentali și flori perene pentru înfrumusețare ambientală.

Din anul 2013 s-a montat o centrală fotovoltaică pentru producerea curentului electric și s-au construit un turn de apă pentru alimentarea clădirilor cu apă potabilă.

Toate aceste lucrări s-au făcut cu sprijin financiar de la Episcopia Severinului și Strehaiei, Secretariatul de Stat pentru Culte și de la diverși credincioși care frecventează slujbele săvârșite în sfânta mănăstire pentru slava lui Dumnezeu și întărirea lucrării pastoral-misionare  a Bisericii ortodoxe în Câmpia Blahniței.

Stareț: Protosinghel Augustin Dragomir. 

Preoți la biserica Sf. ierarh Nicolae: popa Tănasie (1859-1868), Gheorghe/Gheorghe sin Stan (1857-1888), Ion Tăciulescu (ante 1877-1895 și ulterior); Ion D. Ilie (hirotonit în 1925, în funcție până în 1973?), Ștefan Purcariu (1973-1985), Ion P. Ionică (din 1985 până în prezent); epitropi: Dumitru Sârbescu, Ion popa Dumitru (1862); Dimitrie Ciobanu, Ion Lăcrariu (1894); cântăreți: Ion P. Dimitrie, Ion Pr. Tănasie (1895), Atanasie Truică, Petre D. Drăcea, Ion C. Vladu (1941), Ștefan Truică, Ion Tabacu, Iulian Alfirii.

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube