Protopopiatul Vânju Mare

24. Hotărani - Sf. Ierarh Nicolae

biserica hotarani

 

Cătun al comunei Vânjuleț: 104 contribuabili, 5 concubinaje (în 1887); parohie (din 1893), în 1941 avea 207 familii și 857 de suflete. În prezent aparține de parohia Vânjuleț.

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae.


 

pr betiu vasile  

Preot paroh Bețiu Vasile

 

Tel.:0766 251 049

 

 


 

Hotărani este sat al comunei Vânjuleţ, din 1952, situat în nord-estul Câmpiei. Aşezarea s-a format şi dezvoltat pe moşia Mănăstirii Hotărani (din fostul județ Romanaţi), în primele decenii ale secolului al XIX-lea. În 1819 a fost catagrafiată cu 28 de familii plătitoare de bir. Locuitorii clăcaşi au fost aduşi pe moşia Hotărani în sec. al XVIII-lea.

Biserica din sat este datată la 20 decembrie 1807, fiind făcută de boierul Gheorghe Pistrițu (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840). Reconstruită în 1870.

Prima biserică a fost de lemn, pe proprietatea Schitului Hotărani. A doua biserică i-a avut drept ctitori pe preotul Ștefan Popescu, pe Gheorghe Popescu și pe Ioan Oprea și a fost înălțată din cărămidă în 1870. În 1941 starea generală a bisericii era bună, lăcașul fiind asigurat la suma de 500.000 de lei.

Preoți: Alexandru (1859), Ioan (1857, 1859, 1862), Ștefan Ionescu (1893, 1894, 1895 - paroh), D. Davidescu (supranumerar, 1895), Ioan M. Teodorescu (hirotonit în 1933, în funcție în 1941); epitropi: Gheorghe preot Ion, preot Ion (1862); Șt. Ionescu (1893); cântăreți: Trandafir Grecu, Dem. Davidescu, Florea Picu (1895), I. Brândușoiu, I. Teodorescu (1941).

 


 

Filii arondate:

 

 

Cioroboreni

 

biserica cioroboreni

 

 

Filie a parohiei Dănceu: 188 contribuabili, 13 concubinaje (în 1887); la fel în 1893; în 1941 era parohie de sine stătătoare formată exclusiv din satul Cioroboreni: 229 familii, 1023 de suflete.

 


 Hram Sf. Ierarh Nicolae;


 

Satul Cioroboreni arondat comunei Jiana, din mai 1968, este situat în estul acesteia, la contactul Culoarului depresionar mehedinţean cu Piemontul Coşuştei. Atestat documentar în anii: 1587 (Mihnea Turcitul vv. întăreşte dania lui Radul şi Socol postelnici către Stan, Drăgoaia şi Dumitru în Cioroboreni);

Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840 datează prima biserică din Cioroboreni la 29 iunie 1794, ctitor paharnicul Mihai Știucă. Lucrarea Vieața Bisericească în Oltenia…pomenește anul 1837, ctitori Iancu Sâmboteanu medelnicer și soția sa, Uța Sâmboteanu, fiica lui Șerban Otetelișanu clucer; Iancu Sâmboteanu paharnic și soția lui, Catinca; Grigorie, fiul lor și Polixenia, fiica lor; C. Almăjan paharnic, cu Sultana soție și Xantipa fiică; Ioan Dragolici mazil cu soția sa, Nasta, mazilița.

Prima biserică a fost de lemn, cu hramul Sf. Îngeri, și a fost construită pe proprietatea stolnicului Iancu Lăcovari. În 1835, biserica a fost construită din cărămidă și a avut hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Biserica a fost restaurată în 1935.

VI. Preoți: Matei (în jur de 1857-1859), I. Georgescu (1868), N. Iliescu (1887- 1895 – supranumerar pentru această filie), Haralambie Popescu (hirotonit în 1910, slujea în timpul Primului Război Mondial), Grigorie Calianu (hirotonit în 1928), Constantin Babalâc (1964-?); epitropi: Petru Popa, Nicolae popa Ion (1862), Ion Golea Mare, Dinu Ilie (1887); cântăreți: Gh. D. Udrea (1941).

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube