Protopopiatul Vânju Mare

18. Gemeni - Sfântul Ierarh Nicolae

biserica gemeni

 

Parohie formată exclusiv din satul Dârvarii de Sus/Gemeni: 330 familii (în 1893); în 1941 în aceeași alcătuire: 586 familii, 2052 de suflete. Din 2004, se află în raza Protoieriei Vânju Mare din Eparhia Severinului și Strehaiei. Anterior, parohia Gemeni s-a aflat sub ascultarea canonică a Episcopiei Râmnicului Noul Severin până în 1939 și în anii 1945-1949), respectiv Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004).

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae;


 

pr dimitrie patuleanu  

Preot paroh Dimitrie Pătuleanu

Tel.: 0772 178 866

 


 

Satul Gemeni aparține comunei Dârvari, din 1951, și este situat în extremitatea de sud-est a Câmpiei Blahniţei şi în sud-estul comunei şi al satului Dârvari, în vecinătatea județului Dolj. S-a format ca replică a satului Dârvari, aservit la 1625, la nord-est de Dârvariul aservit, lângă satul Oprişor.

Biserica satului atestată documentar a fost făcută în Dârvarii de Sus de sărdarul Dumitrake Pleniceanu în 1838 (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, martie 1840). Construită a doua oară în 1892.

Nu se știe cât a rezistat biserica din 1838. Pe la 1864 a fost adusă la Gemeni o biserică de lemn dintr-un sat vecin, monument ce va fi demolat în 1927 cu aprobarea regionalei Oltenia a C.M.I. Din documentele Protoieriei județului Mehedinți se desprinde că, în 1892, membrii comitetului executiv parohial au semnalat că, din cauza stării de ruină, biserica nu mai era funcțională, solicitând, îndeosebi la inițiativa locuitorului Marin Cioroianu, intervenția Protoieriei pe lângă Sfânta Episcopie pentru canonică binecuvântare de construcție a unei noi biserici în centrul satului, biserica cea veche urmând să rămână ca biserică de cimitir. În iulie 1892 s-a dat binecuvântare de începere a lucrărilor, iar construcția s-a terminat în 1894, când tocmai sosise în parohie preotul Petre <Vultureanu/Vulturescu. În septembrie 1894, s-a cerut târnosirea noului sfânt locaș, iar sfințirea a făcut-o P.S.D.D. Ghenadie, Episcopul Râmnicului Noul Severin. Era o biserică de zid, de 22 m lungime, 7 m lățime și 10 m înălțime (la interior), pictată de Costaiche Petrescu, pictor din Craiova, tatăl mult mai cunoscutului pictor de mai târziu, Costin Petrescu. În preajma sfințirii, protoiereul județului lăuda meritele locuitorilor și pe cele ale proprietarului local în construcția bisericii. Biserica a fost sfințită la 9 octombrie 1894 în prezența unui mare număr din credincioși din comună, din parohiile învecinate și chiar din Bulgaria. La reconstrucția bisericii au contribuit contele N. Talievici cu 5.000 lei cu care s-au procurat 200 de mii de cărămizi, contele Iosif Talievici cu 1.500 de lei, preotul Toma Moreanu de la Dârvari cu 1400 de lei și Constantin Potârcă din Plenița cu 125 de lei.

În anul 1966, preotul paroh de atunci, Alexandru Ruicănescu, a întocmit o cronică istorică a bisericii în care a consemnat următoarele:

“Această Sfântă și Dumnezeiască Biserică, cu hramul Sf. Nicolae, situată la șosea în mijlocul satului Gemeni, pusu-i-s-a temelia în anul mântuirii de la Hristos, 1891, și cu ajutorul Lui Dumnezeu s-a terminat în 1894, cu cheltuiala ienoriașilor parohiei și a altor pioși creștini din comunele vecine, între care s-a distins prin generoase ofrande preotul Toma Moreanu și prin zelul și stăruința unui comitet ad-hoc.

Pământul pe care este zidită această biserică s-a dăruit de locuitorul Mirea Barbu.

Biserica a fost zidită din cărămidă arsă și acoperită cu tablă. Lucrările au fost conduse de arhitectul Grigorie Marcovici.

Biserica este în formă de cruce, cu semi-cupola în pod și turla acoperită cu tablă galvanizată în față.

Pictura a fost executată în tehnica ulei de pictorul Costache Petrescu, tatăl vestitului pictor Costin Petrescu.

În anul de la Hristos 1894 s-a sfințit de Episcopul D.D. Ghenadie.

În anii 1912 și 1935, prin stăruința preotului Victor Popilian, s-au făcut reparații la acoperiș și s-a spălat pictura.

În anul 1954 prin stăruința preotului Teodor Buzdugan și a unui comitet sârguincios s-au făcut reparații exterioare, iar prin stăruința preotului Aurelian Ionescu și a consiliului parohial s-a spălat pictura în anul 1955 de către zugravul bisericesc Iosif Gâdea, care a pictat balconul bisericii în tempera, iar în fața bisericii hramul Sf. Nicolae și Sf. Apostoli Petru și Pavel în fresco.

Aceste toate lucrări s-au făcut cu cheltuiala credincioșilor parohiei Gemeni și s-a redeschis cultului sfințindu-se la 6 noiembrie 1955 sub arhipăstorirea I.P. Sf. Firmilian, Mitropolitul Olteniei. 

Până în prezent, starea ei este bine conservată.

În toamna anului 1966, s-a construit pe vechea temelie a clopotniței bisericii, care era din lemn și deteriorată, o nouă clopotniță din beton armat și acoperișul de tablă galvanizată prin stăruința preotului paroh Alexandru Ruicănescu și a consiliului parohial.

Lucrarea ei a fost făcută în mod gratuit de către un grup de meșteri ai C.A.P. Gemeni.

Acesta ar fi în scurte cuvinte istoricul Sfintei Biserici a satului Gemeni din de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Craiovei și Mitropoliei Oltenieiˮ.

La cele consemnate de preotul Alexandru Ruicănescu, trebuie adăugat că alte reparații s-au făcut și în anii 1924 și 1928. În 1941 era într-o stare foarte bună și era asigurată împreună cu casa parohială construită din cărămidă în 1914. În anul 2002 s-a refăcut în totalitate exteriorul bisericii și a fost vopsit acoperișul. În 2004, s-a renovat interiorul prin spălarea și refacerea picturii, lucrare executată de către pictorul bisericesc Marin Vlaicu.

Preoți: popa Ștefan (în jur de 1864), Ștefan Vasile Târâși (1891, m. 1892 probabil cel din 1864); în 1894 a fost numit la cerere preotul P. Vulturescu/Vultureanu de la Podu Grosului, dar care nu s-a prezentat la post, apoi a venit, s-a răzgândit și a plecat la Petra, unde încerca să-și atragă locuitorii de partea sa pentru a nu rămâne la Gemeni, apoi s-a stabilit, în sfârșit, în această parohie, unde a slujit până în 1910. Mai departe: Victor Popilian ( hirotonit în 1908 și venit în parohie în 1910, în funcție în 1941), Pr. Popescu (1941-1955), Teodor Buzdugan (1945-1955), Aurelian Ionescu (1955-1962), Alexandru Ruicănescu (1962-1975), Victor Rădulescu (1975-1987), Lăpădat Popa (1987-2018), Dimitrie Pătuleanu (din 2018 până în prezent) epitropi: M. Chisăr, D. Bumbea (1894); cântăreți: Stancu Găletușe (1894), I. Mitrănescu, Ion Dârvăreanu (1895), C. M. Chisăr, P. M. Chisăr (1941), Virgil Cruțan, Alin Talega.

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube