Protopopiatul Strehaia

36. Țânțaru - Sf. Ierarh Nicolae

biserica tantaru

 

Mahala a parohiei Pluta: 161 de parohieni, 3 concubinaje (în 1887) (ștampila este a Primăriei Țânțaru, cu anul 1869 în câmpul sigilar); din 1893 a fost pendinte de parohia Deleni. Începând cu anul 1941, a fost parohie de sine stătătoare, formată din satul Țânțaru: 162 de familii cu 580 de suflete. Și în prezent parohia este formată la fel, exclusiv din satul Țânțaru. S-a aflat sub ascultarea Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1945-1949) și Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004). Din 2004 este în subordinea Episcopiei Severinului și Strehaiei, prin Protoieria Strehaia. În 2011, satul avea 419 locuitori (214 masculin, 205 feminin; 303 români, 106 romi, restul cu informație nedisponibilă; 321 creștini ortodocși, 97 penticostali, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae; cod MH-II-m-B-10430.


 

pr viorel ciortan  

Preot paroh Viorel Ciortan

  • hirotonit preot la 1 iunie 1997,
  • studii teologice medii,
  • grad preoțesc – definitivat.

Tel.:0763/945.672

 


 

Satul Țânțaru aparține comunei Butoieşti, din mai 1968, și este situat în sud-estul acesteia, la hotarul cu județul Dolj. Atestat documentar în: 1819 (catagrafiat sub numele Ţânţaru sau Colibaş, cu 81 de familii plătitoare de bir, aşezate pe moşia Mănăstirii Motru).

Biserica satului, atestată la 6 decembrie 1834, l-a avut ctitor Dumitru sin Stanciu Gamă (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840). După altă versiune, a fost construită în 1784.

A fost de la început biserică de zid, clădită pe moșia Mănăstirii Gura Motrului, în centrul satului, ca lăcaș tip sală, cu pridvor la intrare și cu o singură turlă în partea din față. Acoperită cu tablă, are sfântul altar despărțit de restul bisericii printr-o catapeteasmă din lemn cu cinci rânduri de icoane pictate. Are pictură, dar nu se cunoaște cine a făcut-o.

În anul 1846 biserica a fost refăcută, apoi devastată în 1917 de către ocupanții țării, renovată în 1921, cu cheltuiala enoriașilor și cu ofrandele satelor vecine, și resfințită în luna octombrie a aceluiași an de către P.S.D.D. Vartolomeu, Episcopul Râmnicului Noul Severin. Cutremurul din 1940 a afectat-o grav, reparațiile postseismice, nerealizate, implicând un deviz în valoare de 410.000 lei în 1943, iar cele din 1946 suma de 6.500.000 de lei, conform devizului întocmit de V. Moisescu.

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube