Protopopiatul Strehaia

22. Lupșa - Sf. Ierarh Nicolae și Sf. Ilie

biserica lupsa

 

Parohie atestată dinainte de 1893 și aflată în jurisdicția Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1949-1945), respectiv Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004), prin Protoieria Strehaia. În 1835 satul avea 99 de familii, iar în 1941, 224 de familii cu 955 de suflete. Din anul 2004, parohia se află sub ascultarea canonică a Episcopiei Severinului și Strehaiei, prin Protoieria Strehaia. La recensământul din 2011, Lupșa de Sus a avut 165 de case, 487 de locuitori (236 masculin, 251 feminin; 474 români, restul cu informație nedisponibilă; 457 creștini ortodocși, 13 baptiști,  3 adventiști, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae și Sf. Prooroc Ilie Tesviteanu; biserica nu întrunește condițiile spre a fi clasificată ca monument istoric.


 

pr ion curelea  

Preot paroh Ion Curelea,

  • studii medii,
  • Iconom Stavrofor.
  • Tel.: 0767/129.314; 0727/624.405

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


 

Satul este situat în estul Piemontului Coșuștei, pe valea pârâului Lupşa şi la obârșia văii Izvoru. Atestat documentar în: 1697 (moşnenii din Lupşa de Sus se plâng lui Constantin Basarab Brâncoveanu vv., aflat la conacul său domnesc de la Drincea);

Prima biserică din sat atestată documentar a fost un lăcaș de lemn, datat la 6 decembrie 1772, cu hramul Sf. Nicolae, și făcut “de dumnealor, Lăpădat Cățan, Ioviță Cățan și Nicolae Radoslavˮ, pe moșie megieșească (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840).

Această primă biserică de lemn a rezistat până în secolul al XX-lea, între timp fiind tencuită, pardosită, acoperită din nou și zugrăvită bine în anii 1884-1886, când s-a și pus pisania de mai jos, pentru ca în anul 1939 să fie din nou reparată. Nu era asigurată. În același timp, în paralel, în anii 1935-1938 s-a construit o nouă biserică, din zid de cărămidă. Arhitect: I. L. Athanasescu, de la Mitropolia Olteniei, membru al Comisiunii Monumentelor Istorice. Meșter zidar: Joseph din Broșteni. Această nouă biserică a fost așezată pe fundație de beton și este în formă de cruce cu 3 turle, cea mare sprijinită pe naos, iar celelalte două, mai mici, sprijinite pe pronaos.

Este acoperită cu tablă galvanizată. Amplasamentul a fost ales în mijlocul satului, pe o mică ridicătură, pentru a fi vizibilă din toate părțile satului și chiar mai de departe. La intrare are pridvor deschis, susținut de doi stâlpi cilindrici din beton. Deasupra ușii de la intrarea are cafas, loc pentru corul bisericii, catapeteasma fiind de zid, desfundată, iar proscomidiarul în formă de nișă și în dreapta altarului tot la fel.

Dimensiunile bisericii: L – 22,00 m; l – 6,00 m; H până la acoperiș: 11,00 m; H de la nivelul solului până în vârful turlei celei mai mari, după proiect: 19,40 m; Altarul: L – 6,00 m, l – 6,00 m; Naosul: l – 6,00 m, L – 12,00 m; Pronaosul: L – 10,00 m, l – 6,00 m. Pictura a fost executată în frescă într-un singur strat, în stil neobizantin, pictor Șt. Calopăreanu din Craiova, în anii 1949-1953. Sfințirea a avut loc în octombrie 1953, preot fiind parohul Paul Popescu Săvoiu. De jur împrejurul bisericii, sub acoperiș, sunt ocnițe nepictate. La construcția bisericii au contribuit locuitorii satului, cu ajutoare din satele vecine și îndeosebi cu contribuția importantă a lui Ion Gheață, fost prefect de Ilfov, fiu al satului, care a donat o mare sumă de bani cu care s-a putut începe construcția.

În 1990, în curtea bisericii s-a construit casa parohială, iar în 1992 în fața casei s-a făcut un puț, toate sub directa îndrumare și cu sprijinul epitropului bisericii, Constantin Mateescu, precum și a preotului Ion Curelea. De asemenea, în 2007 s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații la turle și fațadă, unul dintre inițiatori și executantul acestor lucrări fiind Ion (Nelu) Stroescu.

 


 

Filii arondate:

 

 

Lupșa de Jos

 

 

biserica lupsa de jos

 

 

Biserică filială a parohiei Lupșa, aflată până în anul 2004 în jurisdicția Episcopiei Râmnicului Noul Severin, respectiv Mitropoliei Olteniei, prin Protoieria Strehaia; Lupșa de Jos: 55 familii (în 1891), iar în 1941 – 102 familii cu 602 suflete. Actualmente, parohia este formată din satele Lupșa de Jos și Lupșa de Sus, pendinte din punct de vedere administrativ de comuna Broșteni și aflată sub ascultarea  canonică a Episcopiei Severinului și Strehaiei, prin Protoieria Strehaia. La recensământul din 2011, Lupșa de Jos a avut 154 de case, 573 locuitori (283 masculin, 290 feminin; 563 români, restul cu informație nedisponibilă; 553 creștini ortodocși, 9 penticostali, restul cu informație nedisponibilă); în 1891 erau 55 de familii.

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae; biserica nu întrunește condițiile pentru a fi considerată monument istoric.


 

Satul este situat pe valea Lupşei, în estul Piemontului Coșuștei, în aval de satul Lupşa de Sus şi la sud de satul Broşteni. Relief deluros, brăzdat de văi (Lupşa, Seliştea, Valea Mare, Negului, Giurchii, Florii, Golaşa, ogaşul Crucii). Atestat documentar astfel: 1669 (menţionată Stanca, nepoata  Stepăneştilor din Dol-Lupşa);

Prima biserică a satului atestată documentar a fost de lemn și este datată la 21 noiembrie 1818, cu hramul Sf. Nicolae, făcută de “dumnealor, polcovnicu(l) Dumitrașcu Gârboviceanu și Iordaike Gârboviceanuˮ pe ˮprop. Iordake sin Dumitrașcu“ (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840).

Pisania menționează ca an de construcție anul 1828. Din cauza stării de ruină în care ajunsese, în 1891 se intenționa construirea unei alte biserici, de zid, după plan, și pentru care se solicita binecuvântare canonică în vederea începerii lucrărilor. Episcopia Râmnicului Noul Severin a dat aviz negativ, considerând că nu se impunea o biserică nouă într-o localitate cu doar 55 de familii, rămânând ca ofrandele să fie întrebuințate pentru întreținerea celei vechi. S-au aprobat doar lucrări de reparații și zugrăvire, atrăgându-se atenția ca acestea să se facă după model.

În anul 1894, biserica s-a tencuit la interior și exterior, s-a zugrăvit și i s-a ridicat turla de zid, iar în anul următor, 1895, a încheiat contract cu N. Roteanu, profesor la Liceul “Traianˮ și pictor autorizat pentru realizarea picturii. În 1895 i s-a adăugat pridvorul, care se sprijină pe patru stâlpi de zid de cărămidă în formă de patrulater și nu are decorațiuni exterioare.

La 12 noiembrie 1896 a fost resfințită. Sub aspect arhitectural, biserica a rămas până astăzi din lemn, pe temelie de piatră, în formă de corabie, cu pridvor închis și acoperită cu tablă de aluminiu. Are o singură turlă, sprijinită pe pridvor. Biserica este de dimensiuni mici, în conformitate cu regulile timpului și cu numărul populației: lungime 13,50 m, lățime 5,00 m, înălțime 3,00 m până la acoperiș și 7,00 m de la nivelul solului până în vârful turlei. Altarul are o lungime de 3,10 m și lățimea de 3,60 m, naosul este lung de 4,90 m și lat de 4,60 m, iar pronaosul lung de 2, 60 m și lat 4, 60 m.

Pictura a fost refăcută în anii 1954-1955, în frescă, într-un singur strat și în stil neobizantin, de către pictorul Iosif Gîdea din Craiova. Catapeteasma este din lemn, înfundată, iar la proscomidie este masă și nu are nișă. Icoanele împărătești sunt pictate în ulei în anul 1955. Biserica este bine întreținută și deschisă pentru săvârșirea slujbelor religioase. În partea de sud a bisericii se află clopotnița, construită din fier în anul 1996 la o uzină din orașul Motru, la inițiativa directorului său general de atunci, Marcu Burtea, fiu al satului. În 2001, cu sprijinul fraților Vasile din București, fii ai satului, și al enoriașilor din sat, s-a schimbat acoperișul din țiglă cu tablă de aluminiu. În 2002, s-a reparat tencuiala exterioară și s-a consolidat turla care avea fisuri din cauza clopotului ce se afla în ea și din cauza cutremurului din martie 1977.

Totodată, atât turla cât și pridvorul s-au închis cu geam. În 2003, curtea bisericii s-a împrejmuit cu gard de beton, iar în 2005 în curtea bisericii s-a forat un puț pentru credincioșii care vin la biserică și pentru copiii de școală.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube