Protopopiatul Strehaia

7. Coșovăț - Adormirea Maicii Domnului

biserica cosovat

 

Cătun al parohiei Cosovățu de Dumbrava (în 1887); din 1893 s-a format parohie cu Cosovățu de Motru, Deleni și Târsa, iar în 1941 era parohie formată din satele Cosovățu de Motru și Plai. Total: 203 familii cu 629 de suflete. În prezent, este parohie pendinte de Protoieria Strehaia din Episcopia Severinului și Strehaiei. Anterior anului 1968 s-a aflat în subordinea Episcopiei Râmnicului Noul Severin și cea a Mitropoliei Olteniei până în anul 2004. În anul 2011, în satul Cosovățu de Motru au fost recenzați 109 locuitori (48 masculin, 61 feminin; 106 români creștini ortodocși, restul cu informație nedisponibilă). 

 


Hram Adormirea Maicii Domnului; cod MH-II-m-B-10302; în 1894 este menționat și hramul Sf. Nicolae.


 

pr nicolae marinescu  

Preot paroh Nicolae Marinescu

  • încadrat la 1 octombrie 1984
  • studii teologice medii, un singur grad preoțesc.

Tel.:0764/179.601;

 


 

Satul Cosovățu de Motru, parte a comunei Brezniţa - Motru, este situat în estul acesteia, al satului de reşedinţă şi în nord-nord-estul Piemontului Bălăciţei. Existenţa acestei aşezări numită până în 1819 Coşcodia este atestată de documente datând din: 1575 (Alexandru al II-lea Mircea întăreşte lui Pătru şi altora jumătate din satul Coşcodia, cumpărat de la Marcea).

Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840 datează biserica din acest sat în 1834, ctitori: Tudor Catană, Ion Bungețanu, Mihai Bungețanu și Stan Bungețanu.

V. A fost biserică de lemn, cu hramul Sf. Nicolae, construită pe proprietatea Mănăstirii Gura Motrului, biserică ruinată în 1887. Și în 1891 biserica era ruinată, încât se punea problema reparării ei. În 1892 s-a vorbit chiar de construcția unei noi biserici cu material refolosit din cea veche dându-se și aprobare în acest sens. În 1894 era închisă din cauza stării de ruină și, dată fiind situația, prefectul Al. Farra a donat 40 de lei pentru reparații. Totuși, în 1894, când se pregătea s-o picteze, pictorul N. Roteanu o descria ca fiind ˮconstruită în lemn și tencuită bine“, iar “formarea bisericii este bine aranjată și plăcutăˮ.

Conform proiectului alcătuit, pictorul avea în vedere să realizeze: în altar, Maica Domnului cu îngeri în lumină, mai jos, în rotogol, Sf. Prooroci, pe pereți, mai jos, Sf. Trei Ierarhi (lângă Sf. Pristol), lângă jertfelnic, Iisus Hristos în potir și în dosul tâmplei jertfa lui Avraam. La tâmplă, deasupra, Răstignirea și Mironosițele, mai jos Proorocii, mai jos Marele Arhiereu Iisus Hristos cu Maica Domnului și Sf. Ioan, mai jos Cina cea de Taină și de o parte și de alta Praznicele și mai jos Icoanele Împărătești. În sala bărbaților, pe boltă, Iisus Hristos și cei patru Evangheliști, pe pereți, lângă tâmplă, la stânga, Proorocul Isaiia pentru darea în judecată a poporului la dreapta, lângă tâmplă, Proorocul Avacum, pentru cei leneși cu pământul sterp și pe pereți, la bărbați, trei Mucenici de o parte și trei de alta. În sala femeilor, pe boltă, Dumnezeu tatăl și pe pereți patru Mucenițe.

La intrarea în biserică, Iisus Hristos cu Evanghelia deschisă. Lucrarea Vieața Bisericească în Oltenia…, apărută în 1941, plasează ctitorirea bisericii în 1845, când ar fi fost făcută de cărămidă. S-a reparat în 1923, în 1941 găsindu-se “în stare potrivităˮ. În acel moment, se strânsese materialul necesar (lemn) pentru o casă parohială. La 15 octombrie 1967, probabil după o altă reparație sau o rezugrăvire efectuată în anii 1966-1967 de către zugravul Ion I. Gogan din satul Valea Mănăstirii, comuna Cătunele (Gorj), s-a sfințit de către Î.P.S. Firmilian, Mitropolitul Olteniei, în prezența lui Dumitru Dogaru, secretar general al Departamentului Cultelor, a protoiereului N. Drăghici și a preotului suplinitor Ștefan C. Popescu. În 2004, biserica  a fost acoperită cu tablă nouă de către Aurelian Țiuleanu și Constantin Marghescu.

Tot cu tablă este acoperită și turla de lemn a bisericii. De asemenea, cu cheltuiala credincioșilor s-a efectuat și o reparație exterioară. Biserica are la interior și exterior picturi în frescă reprezentând sfinți. Podeaua este din lemn de brad, cum de lemn este și o strană.

 


 

Filii arondate:

 

 

 

Deleni

 

biserica deleni

 

Parohie (în 1894), alcătuită din satele Deleni, Târsa și Făuroaia (în 1941), cu 306 familii și 1009 suflete. Și în prezent, biserica deservește tot cele trei sate, deși, spre deosebire de Deleni și Făuroaia, Târsa nu este arondată, administrativ, comunei Breznița Motru, ci comunei Stângăceaua.Parohia este arondată Protoieriei Strehaia din Episcopia Severinului și Strehaiei, iar înainte de 2004 s-a aflat sub ascultarea canonică a Episcopiei Râmnicului Noul Severin, respectiv Mitropoliei Olteniei. În 2011, satul Deleni avea doar 11 locuitori (6 bărbați și 5 femei, toți români creștini ortodocși).

 


 Hram Sf. Ierarah Nicolae; cod MH-II-m-B-10318.


 

Satul Deleni aparține comunei Brezniţa-Motru, din mai 1968,  fiind situat în estul acesteia spre comunele Butoieşti şi Stângăceaua, într-o zonă de dealuri şi foste păduri   (Coşcodia, Deleni, Târsa, Făuroaia, Pluta ş.a.). S-a format ca mică aşezare la mijlocul secolului al XIX-lea, în 1864, cu cele 25 de familii ale sale, fiind arondat comunei Socoleşti, până în 1892, când a intrat în componenţa comunei Cosovăţ.

Biserica satului este din lemn și a fost construită în anii 1892-1895 cu cheltuiala locuitorilor din Deleni, Târsa, Cosovățu și alte sate.

Ctitori principali au fost: Gh. Popescu, primarul comunei Cosovățu, D-tru Popescu, fratele primarului, Radu Vânătoru din Piria, D-tru Botescu, C. Teodorescu, Radu Gherghina, Vasile Teodorescu Basilie Pârvu, Al. Dăscălescu ș.a. Pictor: N. Rotaru, pictor și zugrav, profesor la Liceul “Traianˮ din Turnu Severin. A fost târnosită în octombrie 1895 și reparată în 1912, când N. Colonițiu i-a pictat tâmpla și a fost și resfințită.

Reparată din nou în 1930, acoperită și cu pictura retușată în 1932, a fost sfințită de P.S. Vartolomeu, Episcopul Râmnicului Noul Severin, în prezența protoiereului județului, părintele Ștefan Pârligras și a preotului iconom Dumitru Lupescu și a pictorului A. I. Bucureanu. În 1941, biserica avea o stare generală bună. Ca înfățișare fizică, aceasta are 14 lungime și 7 m lățime, este fără pictură exterioară, dar cu pictură interioară executată în ulei.

 


 

 

Valea Bisericii

biserica valea bisericii

 

 

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube