Protopopiatul Strehaia

2. Bâcleș - Adormirea Maicii Domnului

biserica bacles

 

Parohie atestată din 1887, când era în subordinea Episcopiei Râmnicului Noul Severin până în 1939 și în anii 1945-1949, apoi a Mitropoliei Olteniei (în 1939-1944 și 1949-2003). În anul 1941, parohia cuprindea satele Bâcleș, Braniște, Nucet și Seliștiuța (în total, 529 familii, 2034 de suflete). Actualmente, cuprinde satul de reședință, Bâcleș, și satul component Seliștiuța, în subordonarea Episcopiei Severinului și Strehaiei prin Protoieria Strehaia. La recensământul din 2011, satul Bâcleș a avut o populație de 442 locuitori (217 masculin, 225 feminin; 428 români, restul cu informație nedisponibilă; 424 creștini ortodocși, 3 penticostali, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul; biserica nu întrunește condițiile de a fi declarată monument istoric.


 

pr alexandru cristian vacaru  

Preotul paroh Alexandru-Cristian Văcaru

  • studii teologice superioare,
  • gradul preoțesc Definitivat

Tel.:0743/041.692; 

 


 

Satul Bâcleș este situat în estul județului Mehedinți, în partea central-vestică a Piemontului Bălăciței, într-o zonă deluroasă (pe dealul omonim, 307,90 m), lângă pârâul cu același nume, altitudine medie 260 m. Atestat de documente scrise datând din: 1513 (sat dăruit lui Şerban spătar de către Neagoe Basarab vv. pentru „credincioasă slujbă” şi „vărsare de sânge cu lancea”);

Prima biserică de la Bâcleșu atestată documentar este datată în anul 1750 și a fost făcută din lemn “dă cocoana Bălașa Brăiloaica i popa Pârvuˮ (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840).

E puțin probabil ca biserica menționată să fi rezistat până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Foarte posibil, biserica a fost reconstruită tot din lemn, fiindcă în anul 1894 protoiereul județului, preotul D. Goliciu, descria astfel lăcașul de la Bâcleș într-o informare trimisă Episcopiei Râmnicului Noul Severin: biserică de lemn pusă pe temelie de piatră, zidită la interior cu cărămidă și zugrăvită, lungă de 20 m și lată de 9 m, cu acoperișul ruinat, motiv pentru care căzuse tavanul.

Ca atare, la 6 mai 1896 a început refacerea (la acoperiș, tavan, tencuială, rezugrăvirea turlei), la îndemnul părintelui Gh. Mihalcea, după obținerea canonicei binecuvântări a Episcopiei Râmnicului Noul Severin.

Lucrarea a fost finalizată la 10 octombrie 1897, inclusiv pictura realizată de pictorul Ion Lișteveanu, însă ulterior lăcașul a fost afectat din pricina alunecărilor de teren, necesitând noi reparații, efectuate în anii 1929, 1934 și 1940. În 1941 era asigurată la suma de 200.000 de lei. Construcția unei noi biserici a avut loc, în pofida ostilității autorităților comuniste, începând cu anul 1968. Este un edificiu din lemn, având pictate la exterior, între cele două turle, icoana Adormirii Maicii Domnului, iar de o parte și de alta a ușii pe Sf. Apostoli Petru și Pavel. În 1973, biserica a fost pictată și la interior de către Nicolae Bălășescu, ajutat de Dumitru, Marcel și de Maria, soția pictorului.

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube