Protopopiatul Drobeta

50. Șimian I - Adormirea Maicii Domnului

biserica simian 1

 

Din 1998, comuna are două parohii: Șimian I și Șimian II, ambele aflate sub ascultarea canonică a Eparhiei Severinului și Strehaiei prin Protoieria Drobeta-Turnu Severin. La 24 ianuarie 2009 s-a înființat cea de-a treia parohie din comuna Șimian – parohia Calea Hinovei – cuprinzând circa 250 de familii de pe toată partea dreaptă a Drumului European E70 de la intrarea până la ieșirea din Șimian spre Craiova și Drumul Național 56A calea Hinovei. În trecut parohia/parohiile comunei Șimian s-a(u) aflat sub ascultarea canonică a Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1945-1949) și Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004).

 


Hram Adormirea Maicii Domnului (biserica deservește parohiile Șimian I și II din comună);


 

pr ion nendela  

Preot paroh Ion Nedela

Tel.:0745/001.247;

 


 

Comuna Șimian este situată la hotarul de est al municipiului Drobeta-Turnu Severin. Satul ce dă numele comunei și este reşedinţa acesteia se află aşezat pe malul Dunării.

Conform Catagrafiei mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840, în satul Șimiianu toți lăcuitorii satului ctitoriseră o biserică care era sfințită la 14 octombrie 1826. Anterior, un document din 1639 menționa sfințirea altei biserici, ridicată tot de locuitori, iar în 1818 este pomenită biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului și Sf. Dumitru, ctitorită de Iane polcovnic, Gh. Bădescu și alții.

Biserica din 1826 a fost un lăcaș de lemn, pe proprietatea Mănăstirilor Govora și Sf. Troiță de la Cerneți. În anul 1860 a început zidirea unei alte biserici, clădită din cărămidă și intrată în circuitul cultului în anul următor, 1861. O inspecție din anul 1894 a constatat că această biserică se găsea într-o avansată stare de degradare.

De aceea a fost închisă, însă i s-a pus în vedere preotului s-o repare neîntârziat. Inițial, nu s-a pus problema reconstrucției, din cauza situației precare a locuitorilor, iar planul de reparații a fost întocmit de arh. Adolf Bachmann. În octombrie 1896 Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice a aprobat planul și devizul de construire a bisericii din comună, urmând să se aștepte și aprobarea Episcopiei Râmnicului Noul Severin, care a fost dată.

Construcția a durat până în anul 1906 și s-a făcut din cărămidă, cu strădania enoriașilor, pe un plaț în suprafață de 1305 m.p., dat în anul 1864. Din această suprafață, biserica a ocupat 214 m.p. avânt temelie de piatră, pereții și turla din cărămidă, iar tavanele și bolta din lemn căptușit cu șipci și trestie, după tehnologia timpului. Pronaosul susține o turlă poligonală cu rol de clopotniță, la care se ajunge printr-o scară în formă de melc. În turlă sunt două clopote de bronz, unul de 60 kg și altul de 80 kg.

Pictura bisericii a fost executată într-o manieră tătărăsciană de către pictorul Fr. Weidinger. Catapeteasma este lucrată din lemn, în patru registre, având 38 de icoane detașabile, icoane împărătești, prăznicare, apostolii și proorocii. În pridvor sunt reprezentați Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

În anul 1941, biserica era într-o stare foarte bună, dar nu era asigurată. În anul 1955 s-au luat măsuri de conservare a picturii, lucrările fiind executate de către pictorul Gh. Velici. Reparații de amploare la biserică s-au efectuat în anii 1999-2010, fiind avute în vedere acoperișul și tencuieli interioare și exterioare, finalizate cu restaurarea picturii de către pictorul Niculae Vâlcu, care i-a redat strălucirea de odinioară, după cum mărturisește pisania pusă cu acest prilej. Slujba de resfințire a fost oficiată de P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, care și-a exprimat atunci bucuria și mulțumirea pentru calitatea restaurării sfântului lăcaș și a acordat celor doi preoți de la parohiile comunei, Ion Nedela (Șimian I) și Constantn Istratie (Șimian II) rangul de Iconom stavrofor.

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube