Protopopiatul Drobeta

49. Sf. Arhid. Ștefan

biserica sf stefan

 

Parohia Sf. Arhidiacon Ștefan din Drobeta-Turnu Severin, str. Valter Mărăcineanu nr. 101 a luat ființă la data 25 noiembrie 2010, prin hotărârea nr. 1595 a Consiliului Eparhial. Este arondată Protoieriei Drobeta-Turnu Severin din Eparhia Severinului și Strehaiei. Parohia avea în componență la data înființării 110 case aparținând unui număr de 192 de familii. În prezent, are 996 de familii, respectiv 194 de case și 804 apartamente.

 


Hram Sfântul Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan;


 

pr cristian dragan  

Preot paroh Cristian Drăgan

numit prin hotărârea nr. 1599 din 2010 a Consiliului Eparhial.

Tel.:0766/732.947;

 


 

Construcția bisericii parohiale a început în anul 1997. Apoi, în urma demersurilor preotului paroh, la 31 mai 2011, Consiliul local al municipiului Drobeta-Turnu Severin a hotărât darea în administrarea parohiei a clădirii bisericii din Cimitirul ortodox Sf. Ștefan. Dreptul de administrare s-a transmis pentru a fi finalizată construcția bisericii, preluându-se doar zidurile ridicate și acoperișul.

Pentru a putea fi aptă pentru slujire, prin purtarea de grijă a preotului paroh, biserica a fost tencuită atât la interior cât și la exterior, s-au făcut instalația electrică și termică, pardoseala din marmură, s-a confecționat catapeteasma și s-au procurat obiectele liturgice necesare. În prezent, se fac eforturi pentru procurarea colilor de tablă de cupru necesare înlocuirii acoperișului actual și se pregătește sfântul lăcaș pentru executarea picturii.

De asemenea, se continuă demersurile pentru trecerea în proprietatea parohiei a clădirii bisericii și a terenului înconjurător.

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube