Protopopiatul Drobeta

40. Schela Cladovei - Sf. Ap. Petru și Pavel

biserica schela cladovei

 

Parohie cu cătunele Dudașu și Gura Văii: 147 contribuabili, 4 concubinaje (în 1887); în 1941, parohie în aceeași alcătuire (Schela Cladovei, Dudașul Schelei și Gura Văii): 511 familii cu 2232 de suflete. Anterior anului 1968, s-a aflat sub jurisdicția Episcopiei Râmnicului Noul Severin (de la târnosire până în 1939 și în anii 1945-1949), apoi sub cea a Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1945 și 1949-2003), prin Protoieria județului Mehedinți/Turnu Severin. În prezent, parohia este alcătuită din cartierul Schela Cladovei al municipiului Drobeta-Turnu Severin și se află în aria Protoieriei Drobeta-Turnu Severin din Episcopia Severinului și Strehaiei.

 


Hram Sf. Apostoli Petru și Pavel; biserica nu întrunește condițiile pentru a fi considerată monument istoric.


 

preot default  

Preot paroh Sorin Rada

Tel.:0744/186.932;

 


 

Satul Schela Cladovei s-a agregat după 1774 pe moşia Brezniţa a Mănăstirii Tismana, în jurul schelei de la Dunăre din faţa cetăţii sârbeşti de la Cladovo.

Prima biserică a satului atestată documentar a fost ctitorită la 29 iunie 1820  de kir Ioan Crăznariu și postelnicul Petre Săverineanu (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840). Foarte probabil, aceasta a fost reparată mai amplu în 1859, dar nu zidită.

Biserica a fost de lemn și era construită pe proprietatea Mănăstirii Tismana. A fost ridicată după un plan simplu, dreptunghiular, cu navă de tip hală, absida altarului ușor decroșată, turlă octogonală și sistem de boltire tradițional. Dintr-un demers din 1894 către Protoierie adresat de preotul G. Oprea, rezultă că biserica era din lemn, pe temelie de zid de piatră, tencuită cu var și nisip la interior și exterior, acoperită din nou cu șindrilă în 1887, cu tindă și clopotniță reconstruite în 1875 din zid de cărămidă și acoperite, la rându-le, cu șindrilă. În realitate, doar altarul și naosul erau din lemn, în timp ce pronaosul și pridvorul erau din cărămidă.

Dimensiuni: lungime – 25 m, lățime – 6 m. În anul 1894 s-a cerut binecuvântare pentru acoperirea din nou a tindei cu șindrilă și a clopotniței cu tinichea, având materialele deja procurate. Episcopia a răspuns pozitiv, ca și în cazul contractului încheiat în 1895 cu pictorul Gheorghe Petrescu din Pitești pentru pictarea bisericii. În 1896, aceasta a fost zugrăvită din nou, mai cu seamă că, în 1895, un incendiu izbucnit chiar în ziua de Bobotează i-a ars acoperișul și bolțile. A fost reparată cu cheltuiala locuitorilor, ajutând și orășenii din Turnu Severin, după care s-a cerut binecuvântarea – și a primit-o, tot în anul 1896 – pentru resfințire.

După Primul Război Mondial, a mai fost reparată în 1934 la acoperiș, folosindu-se de această dată tabla, s-a refăcut pictura murală, s-au înlocuit ferestrele, s-au achiziționat noi obiecte de cult, iar biserica a fost asigurată contra sumei de 200.000 de lei. În 1941, aceasta avea o stare generală satisfăcătoare. În ultimele decenii, biserica a fost pictată din nou la interior, în tehnica acrilic, în anii 1983-1986, de către familia de pictori severineni Florica și Eugen Papici, după ce s-au refăcut acoperișul și tencuielile. La 13 noiembrie 1988 a fost resfințită de către Î.P.S. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, Protoiereu fiind P.C. Grigore Petrescu, iar Preot paroh P.C. Stelian Zoican. Apoi, în 2007, a fost pictată icoana hramului la exterior, de către pictor Petre Petria din Drobeta-Turnu Severin.

Începând cu anul 2014, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Vasile Pântea, s-a trecut la ridicarea în cartier a unei noi biserici, care a fost amplasată în apropierea celei vechi. Până în anul 2019, au fost turnate elevația și pardoseala și s-a continuat cu zidăria, ajungându-se până la cota 7,00 m, în pregătirea turnării plăcii pe pridvor. Lucrarea este continuată în prezent de către părintele paroh Gabriel Constantin Ursache-Țucă.

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube