Protopopiatul Drobeta

37. Piatra Albă - Adormirea Maicii Domnului

biserica piatra alba

 

Cătun al parohiei Șimian: 66 parohieni, 1 concubinaj (în 1887); în 1941, pendinte de parohia Cerneți. Din martie 1998 este parohie de sine stătătoare, în ascultarea canonică a Eparhiei Severinului și Strehaiei prin intermediul Protoieriei Drobeta-Turnu Severin.

 


Hram Adormirea Maicii Domnului (din 1929) și Sf. Dumitru (până în 1929), cod MH-II-m-B-10286.


 

pr ion dumitru benga  

Preot paroh Ion Dumitru Benga

  • hirotonit la 1 iunie 1995
  • numit la înființarea parohiei în 1998,
  • preot cu studii teologice superioare,
  • gradul preoțesc I.

Tel.:0726/475.217;

 


 

Piatra Albă a fost sat format pe moşia cu acelaşi nume a Mănăstirii Cozia, la Cerneţi. În 1819 avea 15 familii plătitoare de bir. Sat la 1832, conform statisticii lui F. de Veraïon. Era situat la nord de Cerneţi pe drumul ce venea dinspre Halânga.

Biserica satului a fost ridicată la 15 august 1814 de “kir popa Ioan i polcovnicu  Ioan Bădescu i logofăt Ioan Ciocăzanˮ (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840).

A fost de la început biserică de zid, pe proprietatea Mănăstirii Cozia, reparată și pictată în 1866, cu cheltuiala lui kir papa Iani, polcovnicului Gh. Bădescu, logofătului Ioan Ciocăzan, logofătului Pătrașcu Leoveanu, a lui kir Gheorghe Coșeiu, polcovnicului Istrate Selișteanu și a conului Dumitrache Ghica. Este în formă de navă, cu o singură turlă, din cărămidă arsă, cu pereții groși, fără pictură exterioară. La interior, forma bisericii evidențiază arcade solide și doi stâlpi groși în pronaos, cu pictură florală, iar la ferestre ocnițe și arcade îngropate spre înăuntru. Dimensiuni: lungime – 21,00 m, lățime – 8,00 m.

La vest de biserică, s-a zidit un turn clopotniță, parte componentă a bisericii, având probabil și rol de turn de apărare în caz de război, ținând cont că sfântul lăcaș s-a ridicat în vremea lui Tudor Vladimirescu în târgul, cel mai mic din țară – Cerneții - dar cu cele mai multe biserici-fortărețe, având ziduri groase de apărare în fața invaziilor turcilor cârjalii. În anul 1888, s-au început mici reparații la acoperiș, terminate în 1891, cu canonică binecuvântare, la 14 decembrie același an, pentru redeschiderea bisericii. În 1928, aceasta a fost din nou reparată, când a fost și pictată la interior de către zugravul Constantin Becheru, în stil neobizantin și în tempera grasă.

Catapeteasma este din zid, pictată și ea în stil bizantin, tot în tempera grasă, icoanele aparținând aceluiași zugrav, care le-a pictat tot în anul 1928. Biserica nu are alte icoane sau obiecte de valoare. Odată cu înființarea parohiei, prin grija preotului paroh și ca urmare a fisurării vechii clopotnițe, s-a construit o nouă clopotniță, cu cameră de pomenire la bază, unde s-a și mutat clopotul. Alături, s-au adăugat o cameră de carte veche, o magazie de lemne, un foișor, precum și un monument al eroilor în partea de vest a curții bisericii, precum și patru troițe din metal și lemn. Din cauza pericolului de a ploua în sfântul lăcaș, începând cu anul 1999 s-a schimbat acoperișul, în două rânduri, odată cu tablă de aluminiu, apoi cu tablă de cupru și tâmplărie nouă.

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube