Protopopiatul Drobeta

27. Izovrul Bârzii - Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

biserica izvorul barzii

 

Parohie cu cătunele Halânga, Schinteești și Topolnița: 132 contribuabili, 3 concubinaje (în 1887); din 1893, Topolnița n-a mai făcut parte din parohie, biserica parohială fiind la Schinteești; în 1895, biserica din Izvoru Bârzii a revenit la statutul de biserică parohială, satul având 104 familii cu 690 de suflete; în 1934 s-a format o parohie din satele Izvoru Bârzii, Petolani și Răscolești, la care în 1936 s-a adăugat și Schinteești (cu 120 de familii și 480 de suflete), în total: 350 familii, 1509 suflete. În prezent, parohia este alcătuită din satele Izvorul Bârzii și Răscolești și este arondată Protoieriei Drobeta-Turnu Severin din Episcopia Severinului și Strehaiei. Până în 2004, parohia s-a aflat sub ascultarea canonică a Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1945-1949), respectiv Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004). În 2011, satul Izvoru Bârzii avea 682 locuitori (335 masculin, 347 feminin; 665 români, estul cu informație nedisponibilă), 656 creștini ortodocși, 10 penticostali, restul cu informație nedisponibilă). 

 


Hram Sf. Arhangheli Mihail și Gavril; cod MH-II-m-B-10350.


 

pr stefan manolea  

Preot Ștefan Manolea

  • hirotonit în anul 2021.

 Tel.:0754/434.726;

 


 

Izvoru Bârzii este comună aşezată pe valea râului Topolniţa, la 10 km nord de Drobeta-Turnu Severin, în nordul Depresiunii Severinului şi extremitatea sud-estică a Podişului Mehedinţi. Satul omonim şi reşedinţă a acesteia se află în centrul său, în nordul Depresiunii Severinului, pe valea Topolniţei.

Biserica satului este atestată documentar la 14 octombrie 1795, făcută de “Alexandru Mitrescu i Mihai Gârboveanu i popa Nicola și ceilalți lăcuitoriˮ (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840). Un Triodion din 1798 ce cuprinde slujba tuturor sfinților de la 1 februarie la 31 august are două iscălituri din 1799, ceea ce sugerează că la acea dată biserica exista. Biserica a fost reconstruită în anii 1904-1906.

Prima biserică a fost de lemn și a fost construită pe proprietatea Mănăstirii Topolnița și pe proprietate megieșească. Foarte probabil, biserica a fost reparată în 1864, pentru ca în anii 1901-1906 să fie reconstruită din cărămidă, biserica de lemn devenind neîncăpătoare, afectată de ruină (tâmplăria putrezise) și șubredă, aplecându-se într-o parte Biserica cea nouă a fost începută în 1901 și s-a terminat în septembrie 1906. Este construită din cărămidă, cu ziduri de 80 cm și de plan trilobat.

La interior este lungă de 23,00 m. Pronaosul are o lățime la interior de 7,50 m. În naos, de la sânul stâng la cel drept are 12,00 m, iar în altar sunt 5,00 m. Înălțimea, incluzând și crucea, atinge 24,00 de metri. Biserica are o singură turlă, din cărămidă, de formă octogonală, situată deasupra pronaosului și acoperită cu tablă. În turlă se află și clopotul. Pridvorul este susținut de patru coloane oferind un profil arhitectonic interesant. Catapeteasma este din zid gros de 50 de centimetri.

Deasupra pronaosului este un cafas de lemn pentru corul bisericesc. La terminarea lucrărilor în 1906, biserica a fost pictată în ulei de Gheorghe Bărbulescu din Tismana. În pridvor, în stânga intrării este reprezentat Sf.. Apostol Petru, iar în dreapta Sf. Apostol Pavel. În anul 1922, bisericii i s-a distrus turla în urma unui trăsnet și a fost refăcută pe cheltuiala inginerului Gheorghe Dancău.

A fost apoi grav avariată de cutremurul din noiembrie 1940 și reparată cu contribuția credincioșilor. În anul 1995 a avut loc restaurarea picturii de către pictorul I. Dragotă și D. Vasile și după efectuarea unor noi reparații la exterior, la 24 august 2003, biserica a fost târnosită de P.S. Gurie Strehăianul, preot paroh Gheorghe Matei și protoiereu Grigire Petrescu. În anul 2014, cu binecuvântarea P.S. Nicodim, la biserică au fost deschise reparații capitale.

Au fost sfințite două cruci care vor fi așezate pe sfântul lăcaș. S-a înlocuit în întregime structura de lemn a acoperișului, la nivelul turlei folosindu-se tablă de cupru. Turla a fost consolidată și încărcată în întregime, iar fațada finisată cu vopsea lavabilă. Biserica are încălzire centrală și o magazie pe post de depozit. În anul 2016 s-a schimbat integral acoperișul, fiind montat un sistem de parazăpezi, puse jgheaburi de cupru și scurgeri. S-a montat asterială de brad, conservată prin lăcuire. De asemenea, s-a refăcut în întregime tencuiala exterioară, păstrându-se caracteristicile ornamentației inițiale.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube