Protopopiatul Drobeta

23. Halânga - Sf. Ierarh Nicolae şi Pogorârea Duhului Sfânt

biserica halanga

 

Cătun al parohiei Izvoru Bârzii: 130 contribuabili, 3 concubinaje (în 1887); în 1895 avea 94 de familii cu 604 suflete; în 1941 forma o parohie cu satul Puținei; în total, 350 familii, 1487 de suflete. În prezent,  parohia este formată din satele Halânga, Puținei și o parte din Răscolești și este arondată Protoieriei Drobeta-Turnu Severin din Eparhia Severinului și Strehaiei. Până în 2004 s-a aflat în subordinea Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1945-1949), respectiv Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004). În 2011, satul a avut 652 locuitori (321 masculin, 331 feminin; 625 români, creștini ortodocși, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae (1887) și Pogorârea Sf. Duh; biserica nu este monument istoric.


 

pr daniel vasile marinescu  

Preot paroh Daniel-Vasile Marinescu

  • hirotonit la 6 noiembrie 2010,
  • studii teologice superioare cu masterat,
  • gradul preoțesc Definitivat Iconom stavrofor.

Tel.:0766/332.100;

 


 

Halânga, sat pendinte de comuna Izvorul Bârzii, din 1951, este situat în estul Depresiunii Severinului, pe valea inferioară a râului Topolnița.

Prima biserică a satului este testată documentar la date de 24 decembrie 1805 și a fost făcută de ceaușu Nicolae (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840). Reconstruită în perioada 1905-1930.

Prima biserică a fost de lemn, înălțată pe proprietate megieșească. Cea de-a doua biserică, din cărămidă, s-a construit în anii 1905-1910, pe cheltuiala parohienilor, lucrările până la roșu și acoperișul fiind terminate în anul 1914. Evenimentele internaționale și în primul rând izbucnirea războiului au sistat lucrările, care au fost reluate în 1925 și terminate zece ani mai târziu.

Ctitorii de seamă ai bisericii în acest stadiu au fost preotul M. Sfetcu, C. Boboiceanu, M. Georgescu, Gavrilă Mucioniu, iar membrii comitetului de construcție preotul Ioan Bogdan, Nic. Asproniu, Vasile Asproniu, T. Gh. Balica. Mih. Ciortan, Ion I. Cristea, Gh. Niculescu, Vasile I. Talpeș, D. Dragotoniu, Șt. Pănescu, Ilie Lăpădat, V. Zaharescu, D. Alexandroniu, C. Brașoveanu, M. Asproniu, I. Ciortan și alții. Biserica a fost construită pe un teren donat de familia Constantin și Alexandra Zoican în suprafață de 3 pogoane și jumătate și care a fost destinat să servească drept vatră a bisericii parohiale, loc de îngropăciune pentru părinții donatorului, pentru el și familia sa și să fie producător de venit prin arendare pe bază de licitație. În conformitate cu actul de donație, consiliul parohial a trebuit să construiască lângă zidul bisericii, în partea dreaptă a altarului, un cavou cu două încăperi pentru donator. Sub aspect arhitectural, biserica este frumos proporționată, în formă de cruce, pe soclu din piatră cioplită.

Dimensiuni: lungime – 21,50 m, lățime – 9,50 m și înălțime – 29,00 m. Naosul are 4,50 m lungime și 1,50 m lățime, pronaosul este lung de 9,00 m și lat de 4,50 m, altarul este lung 3,50 m și lat de 2,00 m, iar pridvorul are lungimea de 4,50 m și lățimea de 1,50 m. Altarul este semicircular și este prevăzut cu un mic proscomidiar.

Naosul are o semicalotă mică între două abside laterale. De formă semicirculară, absidele sunt prevăzute fiecare cu câte trei ferestre. Sistemul de boltire al absidelor este de formă sferică. Catapeteasma este din zid iar icoanele împărătești sunt pictate pe suport de lemn și aplicate pe catapeteasmă. Arhitectura catapetesmei este deosebită, pe planuri concave și convexe. Pronaosul este dreptunghiular cu sisteme de boltire tip navă și este prevăzut cu cafas. Biserica are pridvor deschis, susținut de șase stâlpi de formă cilindrică legați între ei de frumoase arcade ce dau clădirii o suplețe evidentă. Tencuiala este din var cu nisip, la care s-a adăugat și ipsos. Biserica a fost pictată în anul 1930, inclusiv icoanele catapetesmei, în ulei, în stil apusean, de către pictorul Gh. Bărbulescu.

Desenul și cromatica armonioasă au fost conservate și restaurate punând în valoare calitățile artistice ale pictorului din acea vreme. Programul iconografic a fost ales în conformitate cu canoanele picturii bisericești dar adaptat stilului apusean de pictură. Biserica a fost terminată în anul 1930 și sfințită la 12 octombrie de către Episcopul Vartolomeu al Râmnicului Noul Severin, în asistența preotului I.V. Raiculescu, a protopopului Șt. Pârligras și a preoților Gheorghe Lăzăroniu și Ioan Bogdan. În anul 1941, sfântul lăcaș era într-o stare generală bună și asigurat la suma de100.000 de lei, deși cu trei mai înainte, în 1938, fusese considerat ca neprezentând ˮnici un interes arhitectural sau istoric“. Mai nou, pictura sa a fost restaurată integral de către pictorii Lăcrămioara Anton (artist autorizat) și Liviu Anton, cu participarea artiștilor plastici Elena Costache și Valentin State și a zugravului Grigore Cord.

 


 

Filii arondate:

 

 

Puținei

 

biserica putinei 

 

Cătun al parohiei Malovăț: 47 contribuabili (în 1887). Din perioada interbelică este sat component al parohiei Halânga, ca și în prezent.

 


 Hram Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Mucenici de la Niculițel; biserica nu este monument istoric.


 

Satul Puținei este arondat comunei Izvoru Bârzii, din 1951,și este  aşezat la poalele dealului Curila, pe valea Topolniţei şi a afluentului acestuia, Pleşuva.

Biserica satului a fost construită în anii 2006-2010, pentru circa 70 de familii câte are satul, formate îndeosebi din oameni în vârstă dar care și-au dorit ca satul lor să dispună de biserică proprie fiind astfel scutiți de a face drumul până la Halânga pe o distanță de 3 km. La data de 30 iulie 2006, s-a pus piatra de temelie de către P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, alături de un sobor de preoți și diaconi. La 1 august 2006, cu sprijinul primarului comunei Izvoru Bârzii, Horia Balica, al lui Costică Dragotoniu, director al S.C. Energoconstrucția S.A. Halânga, al familiei Marilena și Liviu Popescu cu firma Lipotest din Drobeta-Turnu Severin și al altor oameni de bine, au început lucrările la fundație. Biserica s-a ridicat pe un teren unde altădată fusese o grădiniță, demolată în contextul construcției Uzinei de Apă Grea de la Halânga, când o mare parte a populației a fost strămutată la Șimian.

Este o biserică în stil navă, compartimentată după canoane, având o turlă oarbă deasupra pronaosului.

Este din cărămidă porotherm și beton, pe temelie din beton cu centuri și stâlpi, la rândul lor, din beton armat ca și cupola. Planșeul este semicircular cu plasă de Buzău și tencuială de var și nisip. Tâmplăria este din lemn. Acoperișul este din tablă de cupru și prevăzut cu șarpantă din lemn de rășinoase, în două ape, cu burlane din tablă. Pardoseala este din plăci de granit, iar soleea și altarul au dușumea caldă din scândură de brad. Turla are la partea superioară un parasolar din lemn. Ușile sunt din lemn masiv sculptat, ca și catapeteasma. Biserica are 18,00 m lungime, 8,00 m lățime și 30,00 m înălțime.

Naosul este lung de 3,00 m și lat de 2,00 m, pronaosul are lungimea de 7,50 m și lățimea de 3,00 m, altarul are 3,50 m lungime și 2,00 m lățime, iar pridvorul are o lungime de 4,00 m și o lățime de 1,00 m.

Turla este zveltă și este amplasată pe pronaos, fiind închisă și fără spații destinate picturii. Altarul este poligonal la interior și la exterior și este prevăzut cu o fereastră și o ușă pe partea de sud. Naosul nu prezintă abside și este prevăzut cu o boltă semicirculară ce are câte  o fereastră de dimensiuni mici pe fiecare latură. Între naos și pronaos nu există perete despărțitor.

Pronaosul este de formă dreptunghiulară, având o fereastră atât pe peretele de nord cât și pe cel de sud, de aceleași dimensiuni ca și ferestrele din naos.

Cafasul este prevăzut cu balcon și are bolta semicirculară la aceeași înălțime cu cea din naos. Peretele de vest este prevăzut cu o fereastră. Pridvorul este dreptunghiular și are plafon drept. Lucrările de construcție a bisericii au fost conduse de preotul paroh Marius Ion Porumbel, în timp ce lucrările de zidire a clopotniței s-au desfășurat sub conducerea preotului paroh Cristian Ionuț Raicu.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube