Protopopiatul Drobeta

13 - Cerneți II - Biserica Sf. Ion Botezătorul

biserica cerneti 2

 

Biserica cu hramul Sf. Ioan Botezătorul este biserică parohială pentru parohia Cerneți II, din anul 2009, arondată Protopopiatului Drobeta-Turnu Severin din Episcopia Severinului și Strehaiei. În aria sa locuiesc circa 220 de familii de credincioși. Dintr-o însemnare pe o Evanghelie, reiese că biserica a aparținut “metocului Sfânta Troițăˮ.

 


Hram Sf. Ioan Botezătorul; cod MH-II-m-B-10285.


 

pr stelian corcoveanu  

Preot paroh Stelian Corcoveanu

  • numit la 8 noiembrie 2010

Tel.:0742/105.086

 


 

Biserica  a fost construită în mahalaua Sf. Ioan a târgului Cerneți de către ctitorii Ioan Grecescu fost mare polcovnic, Ștefan Miculescu fost mare clucer za arie și jupân kir Ioaniță/Ianoș Armeanu, 1794 septembrie 30, la mijlocul distanței dintre bisericile Sf. Treime și Sf. Nicolae. Din pisania zugrăvită pe zid, rezultă că ridicarea edificiului a avut loc “în zilele voievodului Alexandru Nicolae Șuțu, cu blagoslovenia epis. Galactionˮ. Tot din pisanie reiese că fresca a fost făcută de ˮpopa Mihai cliricul ot Târgu Jiu“ și de “Ioan sin Dobre, calfa; 1820 oct. 15ˮ.

Biserica este din cărămidă arsă, de tip navă, cu turlă ținând loc și de clopotniță, cu un pridvor deschis, lung de 6,00 m și lat de 3,00 m, delimitat de o balustradă de zid, ce sprijină coloanele legate în arc simplu. Este lungă de 18,00 m și lată de 6,00 m. Arhitectura exterioară evidențiază organizarea clădirii pe panouri delimitate de un brâu.

Panourile din registrul superior sunt arcuite, cele din registrul inferior sunt dreptunghiulare. Biserica este compartimentată în cele trei părți canonice, la care se adaugă pridvorul. Acesta este deschis, susținut de patru stâlpi rotunzi, vopsiți. Stâlpi de aceeași configurație, rotunzi, se află și între pronaos și naos, aceștia fiind în plus zugrăviți cu motive reprezentând plante ornamentale. În altar sunt două nișe în zid, una la proscomidie, alta în partea de sud a bisericii.

Catapeteasma este din zid neînfundat. Inițial, biserica a fost acoperită cu tablă galvanizată. La exterior, a fost pictată doar la partea din față. La interior, a fost zugrăvită mai întâi în anul 1820, după cum rezultă din pisanie, apoi pe ˮcheltuiala dumnealui Apostol Ghiculescu“, un înstărit al locului de origine greacă, la 2 aprilie 1869, pentru ca pictura cea nouă să fie executată după 1926, când s-a resfințit biserica.

Cum la prima zugrăveală sunt menționași mai mulți artiști, e posibil ca unii să fi făcut pictura bisericii, iar alții să facă icoanele. Ctitorii sunt reprezentați în naos, pe peretele de vest, la intrare. Toți sunt îmbrăcați în costume de epocă. Sunt imortalizați “jupan Ștefu Miculescu biv vel clucerˮ și soția sa, Rucsanda, ˮjipan Ioan Grecesu polcovnicul ot…“, fiul său, Constandin, “soția Radițaˮ cu ˮfiica Maria Constandin Opr.“.

Pe  zidul nordic au fost reprezentați jipan Dumitru Armeanu, Stroe Cuhnat, Marina Iancu Armeanu, Ioana G. Popovici, Sava Ginail, Constantin Strogonov, Mircea Sandu Bucșenescu, Caterina Smaranda Grigorițiu și Tudor Udriș Catinca. 

Din documentele Protoieriei Mehedinți rezultă că în anul 1891 biserica a cunoscut un set de lucrări de reparații, aprobate în regie de către inginerul Primăriei Turnu Severin.

Conform devizului întocmit, valoarea lucrărilor a fost de 3279 de lei, fiind vizate: pardoseala, acoperișul, tencuiala interioară și exterioară a zidurilor, coloratul exteriorului zidurilor, așezarea crucilor, împrejmuirea curții ș.a. lucrări mai mici, toate finalizate în 1894. În anii 2007-2008, biserica a fost acoperită cu tablă de cupru, în timpul părintelui Gheorghe Popescu. Din 2013, parohia are în lucru o casă parohială, iar în prezent se derulează pe Fonduri Europene proiectul Consolidare, Restaurare și valorificare Turistică. Biserica Sf. Ioan Botezătorul, sat Cerneți, comuna Șimian, finanțat prin programul PNDR 2016-2020, care are ca scop restaurarea bisericii și includerea ei într-un circuit turistic pentru a putea fi cunoscută și vizitată.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube