Protopopiatul Drobeta

10. Calea Hinovei - Sf. Cuvios Dorotei de Gaza

biserica calea hinovei

 

Parohie cu cătunele Piatra Albă și Dudaș: 208 parohieni, 4 concubinaje (în 1887); în 1941, era parohie formată exclusiv din satul Șimian: 459 de familii cu 1742 de suflete. Din 1998, comuna are două parohii: Șimian I și Șimian II, ambele aflate sub ascultarea canonică a Eparhiei Severinului și Strehaiei prin Protoieria Drobeta-Turnu Severin.

La 24 ianuarie 2009 s-a înființat cea de-a treia parohie din comuna Șimian – parohia Calea Hinovei – cuprinzând circa 250 de familii de pe toată partea dreaptă a Drumului European E70 de la intrarea până la ieșirea din Șimian spre Craiova și Drumul Național 56A calea Hinovei.

În trecut parohia/parohiile comunei Șimian s-a(u) aflat sub ascultarea canonică a Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1945-1949) și Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004). La recensământul din 2011, localitatea Șimian avea 3844 locuitori (1901 masculin, 1943 feminin; 3423 români, 116 romi, restul cu informație nedisponibilă; 3497 creștini ortodocși, 7 romano-catolici, 21 penticostali, 11 baptiști, 8 adventiști, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Sfântul Cuvios Dorotei de Gaza (pentru biserica parohiei calea Hinovei); bisericile nu sunt monumente istorice.


 

pr daniel vatuiu  

Preot paroh Daniel Vătuiu

  • hirotonit la 9 septembrie 2017,
  • studii teologice superioare cu masterat și doctorat,
  • gradul preoțesc II

Tel.:0765/659.240

 


 

Comuna Șimian este situată la hotarul de est al municipiului Drobeta-Turnu Severin. Satul ce dă numele comunei și este reşedinţa acesteia se află aşezat pe malul Dunării

Conform Catagrafiei mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840, în satul Șimiianu toți lăcuitorii satului ctitoriseră o biserică care era sfințită la 14 octombrie 1826. Anterior, un document din 1639 menționa sfințirea altei biserici, ridicată tot de locuitori, iar în 1818 este pomenită biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului și Sf. Dumitru, ctitorită de Iane polcovnic, Gh. Bădescu și alții.

Biserica din 1826 a fost un lăcaș de lemn, pe proprietatea Mănăstirilor Govora și Sf. Troiță de la Cerneți. În anul 1860 a început zidirea unei alte biserici, clădită din cărămidă și intrată în circuitul cultului în anul următor, 1861. O inspecție din anul 1894 a constatat că această biserică se găsea într-o avansată stare de degradare.

De aceea a fost închisă, însă i s-a pus în vedere preotului s-o repare neîntârziat. Inițial, nu s-a pus problema reconstrucției, din cauza situației precare a locuitorilor, iar planul de reparații a fost întocmit de arh. Adolf Bachmann. În octombrie 1896 Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice a aprobat planul și devizul de construire a bisericii din comună, urmând să se aștepte și aprobarea Episcopiei Râmnicului Noul Severin, care a fost dată. Construcția a durat până în anul 1906 și s-a făcut din cărămidă, cu strădania enoriașilor, pe un plaț în suprafață de 1305 m.p., dat în anul 1864. Din această suprafață, biserica a ocupat 214 m.p. avânt temelie de piatră, pereții și turla din cărămidă, iar tavanele și bolta din lemn căptușit cu șipci și trestie, după tehnologia timpului. Pronaosul susține o turlă poligonală cu rol de clopotniță, la care se ajunge printr-o scară în formă de melc. În turlă sunt două clopote de bronz, unul de 60 kg și altul de 80 kg. Pictura bisericii a fost executată într-o manieră tătărăsciană de către pictorul Fr. Weidinger.

Catapeteasma este lucrată din lemn, în patru registre, având 38 de icoane detașabile, icoane împărătești, prăznicare, apostolii și proorocii. În pridvor sunt reprezentați Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În anul 1941, biserica era într-o stare foarte bună, dar nu era asigurată. În anul 1955 s-au luat măsuri de conservare a picturii, lucrările fiind executate de către pictorul Gh. Velici. Reparații de amploare la biserică s-au efectuat în anii 1999-2010, fiind avute în vedere acoperișul și tencuieli interioare și exterioare, finalizate cu restaurarea picturii de către pictorul Niculae Vâlcu, care  i-a redat strălucirea de odinioară, după cum mărturisește pisania pusă cu acest prilej. Slujba de resfințire a fost oficiată de P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, care și-a exprimat atunci bucuria și mulțumirea pentru calitatea restaurării sfântului lăcaș și a acordat celor doi preoți de la parohiile comunei, Ion Nedela (Șimian I) și Constantn Istratie (Șimian II) rangul de  Iconom stavrofor.

Parohia Calea Hinovei. După înființarea parohiei Calea Hinovei în anul 2009, primul titular al acesteia, preotul Ionuț Cosmin Ștefan, transferat de la Negrești, a făcut ascultare față de Ierarhul său de a ridica o nouă biserică în Șimian și pe cheltuială proprie a cumpărat suprafața de 567 m.p. de teren cu suma de 18.000 €, bani proveniți pe bază de împrumut din bugetul său și al familiei proprii, teren pe care l-a donat parohiei Calea Hinovei. P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei a pus apoi piatra de temelie a noii biserici la 16 mai 2009, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În anii 2009-2010 a fost construit demisolul bisericii, care a fost amenajat ca paraclis, unde s-a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și care a fost sfințit de P.S. Nicodim la 11 decembrie 2010.

S-a ales ca hram al bisericii Sfântul Cuvios Dorotei de Gaza, prăznuit pe data de 13 august. În perioada 2011-2016, prin purtarea de grijă a părintelui Ionuț Cosmin Ștefan, s-au realizat cele mai ample și importante lucrări la ridicarea noii biserici. Aceasta este clădită din beton la demisol și temelie, iar în partea superioară din cărămidă porotherm, dând un zid de 140 cm grosime.

Biserica este în formă de navă, lungă de 27,00 m, lată de 9,00 m și înaltă de 28,00 m. și se sprijină pe 26 de stâlpi din beton de 50/50 armați cu fier de φ 18 și φ 20, în fiecare stâlp folosindu-se 8 fire de fier. În plus, s-au prevăzut trei rânduri de centuri din fier armat. Cupola este și ea din beton, la aceasta folosindu-se 5 tone de fier și 52 mc de beton. Sfântul lăcaș are o turlă înaltă din cărămidă porotherm cu stâlpi și grinzi din fier, acoperișul din lemn de brad iar învelitoarea din tablă de cupru de 0,4 mm, unde s-au folosit 400 de coli. În anul 2015, biserica a fost acoperită cu tablă de cupru și tencuită la exterior.

În anul următor, s-au terminat lucrările la fațadă, inclusiv culoarea, iar la 1 noiembrie 2016 au început lucrările de tencuire și finisare la interior, urmând ca pictura să se facă mai târziu. În primăvara anului 2017, toate lucrările și finisările la interior au fost încheiate. Biserica a fost împodobită cu catapeteasmă sculptată în lemn de stejar și dotată cu toate cele necesare efectuării slujbelor religioase. Sfințirea bisericii a avut loc la 9 septembrie 2017, fiind oficiată de Î.P.S. Varsanufie al Râmnicului, P.S. Nicodim al Severinului și Strehaiei și Siluan al Românilor Ortodocși din Ungaria, înconjurați de un sobor de 30 de preoți.

Cu această ocazie a fost hirotonit și noul preot paroh, Daniel Vătuiu și, pentru sprijinul dat în ridicarea bisericii, s-a acordat gramata de mulțumire primarului comunei, Constantin Trușcă, și președintelui Consiliului județean Mehedinți, Aladin Georgescu.

De asemenea, fostul preot paroh, Ionuț Cosmin Ștefan, a primit distincția ˮCrucea Patriarhală“, dată de P.F.P. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Continuând tradiția împodobirii sfântului lăcaș, în anul 2018, noul preot paroh, Daniel Vătuiu, cu sprijinul primarului comunei, Constantin Trușcă și al enoriașilor, a asigurat turnarea unei șape în zona cafasului și placarea ei cu granit, executarea pervazurilor din granit la toate ferestrele, executarea a trei trepte de granit la intrarea în Sf. Altar, a unei scări în spirală din beton armat și fier beton ca legătură între pronaos și naos, placarea acestei scări cu granit, executarea instalației sanitare pentru scurgerea apei pluviale, montarea la nivelul solului a țărușilor (electrozi) din fier special și legarea lor între ei pentru amenajarea paratrăznetului, ignifugarea șarpantei, montarea a patru balustrade din fier forjat la toate scările bisericii, placarea unor icoane pictate în Italia cu chipul Mântuitorului și al Maicii Domnului pe fațada exterioară, achiziționarea tuturor veșmintelor din biserică, achiziționarea de cruci și candele la Sfânta Masă, montarea a două hote pentru lumânări, montarea unei uși din PVC la cafas făcând legătura cu clopotnița etc.

În anul 2019 s-au montat ferestrele din lemn de brad la turla bisericii, s-a construit camera centralei sub forma unui triunghi din beton armat și bolțari de beton în spatele Sfântului Altar, s-au achiziționat două scaune arhierești sculptate manual la Piatra Neamț din lemn de stejar și s-a cumpărat un veșmânt liturgic, un prapur cu icoana Sf. Dorotei de Gaza și Botezul Domnului, un sfeșnic și 60 de scaune cu cadru metalic, tapițate cu stofă roșie etc. În anul 2020 s-a achiziționat: o trusă de botez, 4 sfeșnice argintii din metal, 16 covoare din țesătură roșie care au împodobit întreaga Biserică, o cruce de binecuvântare aurie, nouă calorifere ventilo-convectoare pentru încălzirea Bisericii, s-a instalat circuitul termic în întreaga Biserică, s-a tencuit camera centralei și s-au construit două scări la această cameră, punându-se și ușile cu ferestrele din PVC. Alăturat s-a construit din bolțari un punct sanitar dotat cu tot ce este necesar pentru deservirea credincioșilor.

Însă, cel mai important lucru din viața parohiei este marcat la data de 11 octombrie 2020 când PS Nicodim – Chiriarhul locului, poposește în mijlocul enoriașilor înconjurat de un ales de preoți și diaconi, slujind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, botezând fiul Părintelui Paroh, pe pruncul Ioan Vătuiu și binecuvântând începerea lucrărilor de pictură.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube