Evenimente culturale

Simpozion-Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire HIV/SIDA şi a violenţei în familie

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/simpozin_hivsida_2007/3.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/simpozin_hivsida_2007/5.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/simpozin_hivsida_2007/2.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/simpozin_hivsida_2007/4.jpg'

        În luna aprilie 2005, Patriarhia Română, Guvernul SUA prin Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Organizaţia Internaţională pentru Caritatea Creştin Ortodoxă (IOCC), au semnat acordul de parteneriat referitor la programul „Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA şi a violenţei în familie, în România”. 

         Scopul acestui parteneriat este prevenirea problemelor legate de HIV/SIDA şi de fenomenul violenţei în familie, prin intermediul preoţilor, al membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe şi al profesorilor de religie din şcoli.

         Acest program oferă publicului ţintă moduri practice de prevenire a SIDA, mai puţin  promovate astăzi în România: abstinenţa sexuală până la căsătorie şi fidelitatea în cadrul familiei. Aceste modalităţi, deşi mai incomode şi considerate desuete pentru timpurile pe care le trăim, sunt cele mai eficiente şi mai ales, în concordanţă cu valorile morale creştine.

         În privinţa violenţei în familie, principalul obiectiv îl constituie declanşarea unui proces de schimbare a atitudinii tolerante a societăţii româneşti faţă de fenomen şi faţă de agresori. Dorim să demonstrăm că violenţa domestică este o anomalie şi nu se justifică în nici un fel ca soluţie de menţinere a echilibrului în relaţiile familiale. Programul  promovează modelul creştin de familie în care armonia căminului se construieşte pe dragoste, şi nu pe teamă.  

         Finanţarea costurilor de implementare este asigurată de Guvernul SUA, prin intermediul Misiunii USAID în România, aceasta ridicându-se la suma de 2.000.000 USD. Contribuţia în natură a Patriarhiei Române, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a IOCC, a fost evaluată la 3.390.000 USD. Durata programului este de trei ani şi se derulează, în două etape, în 15 judeţe (13 din cele 24 de eparhii ale Patriarhiei Române). Prima etapă  cuprinde, judeţele: Iaşi, Neamţ Bacău, Constanţa, Ialomiţa, Mehedinţi, Dolj, Timişoara şi Municipiul Bucureşti. Din al doilea an, programul s-a extins şi în alte 6 judeţe: Vaslui, Galaţi, Braşov, Alba, Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

3.jpg         În judeţul Mehedinţi au fost formaţi un număr de 80 de preoţi şi 40 de profesori de religie care au diseminat informaţia primită în parohiile pe care le păstoresc, precum şi elevilor în sălile de curs.

         Ca răspuns la informaţiile primite, sâmbătă 09.12.2007  Şcoala nr. 2 din Orşova a găzduit Simpozionul internaţional cu tema “CONSOLIDAREA INIŢIATIVELOR COMUNITARE DE PREVENIRE HIV/SIDA ŞI A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”.

         Partenerii simpozionului au fost EPISCOPIA  SEVERINULUI  ŞI  STREHAIEI, ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU CARITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ DIN ROMÂNIA, PAROHIA ORŞOVA SUD,  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINŢI,  ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII, NR. 2, ORŞOVA ŞI  CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINŢI.

         Cele trei secţiuni ale simpozionului au vizat consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA, consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a violenţei în familie, precum şi rolul bisericii şi al şcolii în prevenirea şi combaterea HIV/SIDA şi a violenţei în familie.

 

         Acest simpozion s-a adresat în special cadrelor didactice interesate, precum şi elevilor şi tinerilor care intră în contact cu membrii corpului profesoral participanţi la eveniment.
        
Scopul simpozionului a fost implicarea cadrelor didactice în prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a HIV/SIDA prin oferirea de metode alternative în cadrul unor sesiuni de comunicare.

 

         Obiectivele au vizat realizarea unor sesiuni de comunicare pe cele trei teme, colectarea unui număr cât mai mare de lucrări care să conţină metode alternative la cele două flageluri, precum şi implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea şi combaterea HIV/SIDA şi a  violentei în  familie.

 

         Ca invitaţi de onoare la această manifestare au fost reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliului Local a5.jpgl Municipiului Orşova, ai Direcţiei de Sănătate Publică Mehedinţi, Direcţiei Judeţene de Cruce Roşie, Inspectoratului Judeţean şi Municipal de Poliţie, Autorităţii de Sănătate Publică Mehedinţi.

         Au onorat, de asemenea, cu prezenţa lor la această manifestare ştiinţifică reprezentanţi ai Biroului de informare al Uniunii Europene la Bucureşti, ai Direcţiei de Programe de Educaţie, cadre didactice universitare, inspectori şcolari şi metodişti din judeţ şi din judeţele învecinate, coordonatori naţionali, regionali şi locali ai Organizaţiei Internaţionale pentru Caritate Creştin Ortodoxă.

         Ca oaspeţi de peste hotare nominalizam în mod deosebit pe: Ulrich Simann din Salsburg - Austria, Duluz Kosmin din Serbia, Neznana Zednica din Slovacia, Hanna Hermanova din Cehia, Soren Kristensen şi Tove Brem Halm din Danemarca şi al unui grup de voluntari din Peace Corp.

2.jpg         Deschiderea simpozionului a fost făcută de către Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, care, prin prezenta sa, a dat manifestării o mare încărcătură spirituală.

         Rugaciunea de deschidere a lucrăilor acestui simpozion a fost primită cu mult entuziasm, iar cuvântul Preasfinţiei Sale cu privire la grija pentru  sănătatea noastră a avut un puternic impact.

         Au urmat comunicările invitaţilor care au prezentat realizările, proiectele comune şi mai ales gândurile lor de viitor.

         Pe secţiuni, lucrările simpozionului au vizat necesitatea unirii eforturilor pentru a face din prevenţie - arma cea mai eficientă de lucru şi din educaţie şi autoeducaţie - priorităţi majore ale şcolii şi partenerilor acesteia.   

         4.jpgÎn ziua de 9.12.2007 Preasfinţitul Părinte Nicodim înconjurat de un sobor de preoţi şi arhidiaconi a săvârşit Sfânta Liturghie la Parohia Orşova Sud. În cuvântul său de învăţătură, Preasfinţitul Nicodim s-a adresat tuturor celor prezenţi  subliniind că fiecare dintre noi trebuie să înţeleagă responsabilitatea majoră pe care o avem pentru sănătatea noastră şi a comunităţii în care trăim. Numai aşa se poate ajunge la o înnoire spirituală şi morală, la îmbunătăţirea relaţiilor inter-umane şi la accentuarea solidarităţii sociale. Tot în cadrul  Sfintei Slujbe a fost hirotonit diacon tânărul teolog Cristian Drăgan.

         După săvârşirea Sfintei Liturghii lucrările simpozionului au continuat pe tema violenţei în familie, precum şi a rolul pe care îl au biserica şi şcoala în combaterea acestui flagel.

         Finalizarea simpozionului „Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA şi a violenţei în familie” a născut ideea replicării acestui gen de dezbateri pe tema combaterii HIV- SIDA şi a violenţei în familie şi în ţările învecinate.

 


mbl live


mbl youtube