Evenimente culturale

2006 - Anul Cuviosului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/anul_sf_nicodim_2006/de_la _simpozion_small.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/anul_sf_nicodim_2006/Corul_Kinonia-simpozion_small.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/anul_sf_nicodim_2006/Corul Farmacistilor- 12_2006_small.jpg'

de_la _simpozion_small.jpg      Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2006 să fie închinat Cuviosului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, deoarece anul acesta se împlinesc 600 de ani de la naşterea în cer a acestui mare sfânt.

      Ctitor al mănăstirilor Vodiţa, Tismana, Vişina, Prislop, etc., Sfântul Nicodim are o însemnătate deosebită pentru Episcopia Severinului şi Strehaiei, ca parte a Mitropoliei Olteniei, întrucât aici a păşit pentru prima dată pe pământ românesc şi a ctitorit mănăstirea Vodiţa - cea mai veche ctitorie voievodală din România atestată documentar(1370). De asemenea, a ctitorit mănăstiri şi biserici şi a ajutat oamenii din această parte de ţară, fiind socotit ca sfânt încă din timpul vieţuirii sale pământeşti. 

      În cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, în perioada 22-24 septembrie, s-au desfăşurat ample manifestări închinate Sfântului Nicodim, atât la Craiova cât şi la mănăstirea Tismana, iar acum, când se apropie ziua de prăznuire închinată Sfântului Nicodim de la Tismana (26 decembrie), Episcopia Severinului şi Strehaiei  a organizat o serie de manifestări, ce se doresc a reprezenta un pios omagiu celui ce a rămas în conştiinţa creştină a românilor, îndeosebi a credincioşilor din zona Olteniei, ca un exemplu de trăire duhovnicească aleasă, un mare apărător al credinţei ortodoxe, un înnoitor şi reorganizator al monahismului românesc.

      Astfel unind Athosul cu Valahia Mică, şi Hilandarul cu Tismana, sudul cu nordul Dunării şi Oltenia cu Ţara Haţegului, Sfântul Nicodim a durat în timp şi veşnicie, prin truda, jertfa şi sfinţenia vieţii sale, un alt pod al lui Apollodor, nevăzut, spiritual, de curcubeu transfigurat, al cărui pilon  a fost, este şi rămâne Vodiţa Mehedinţilor şi Drobeta Severinului, lăsându-ni-L pe Hristos prin testament şi Evangheliar ca suflet al sufletului neamului nostru.

      Timp de trei zile, între 15 şi 17 decembrie, Episcopia Severinului şi Strehaiei a organizat o serie de festivităţi menite să marcheze în eparhia sa împlinirea a 600 de ani de la naşterea în ceruri a Cuviosului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.

Ciclul de manifestări de la Drobeta Turnu Severin a fost, alături de serbările de la Craiova şi Tismana, din urmă cu două luni, cea mai mare manifestare din Anul Nicodim, care s-a încheiat la 26 decembrie, ziua comemorării celor 600 de ani de la săvârşirea vieţii sale.

Corul_Kinonia-simpozion_small.jpg      Prima manifestare a constituit-o spectacolul evocare „Întâlnire cu Sfântul Nicodim”, găzduit de Sala Mare a Palatului Cultural „Theodor Costescu”, un program de muzică, poezie şi proză consacrate Sfântului Nicodim, la care, sub bagheta maestrului Emil Boroghină, de la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, din Craiova au adus cântări emoţionante, membrii corului „Kinonia” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, actorii naţionalului craiovean, Emil Boroghină, Valer Dellakeza, Ion Colan, Adrian Andone, au recitat versuri de Pr. Sever Negrescu, Petre Dragu, Liviu Jianu, Victor Rusu, iar actriţele Alla Bogdan, Adriana Bistriceanu, Ionica Poker, de la Teatrul Colibri, au prezentat colinde.

      Piesele „de rezistenţă” le-au constituit priceasna „Veniţi cu toţii la Tismana”, dedicată Sfântului Nicodim, pe versuri de Pr. Sever Negrescu şi muzică tradiţională bizantină sau proza „Întâlnire la Vodiţa”, de Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania.

      Proiecţiile video „Oltenia de lângă cer” şi „Tismana - poartă a sufletului către cer” au completat programul elogiat de publicul serii.

      Sâmbătă, timp de peste opt ore, s-a derulat simpozionul „Cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana – 600 de ani de la naşterea sa în ceruri”, la începutul căruia au rostit gânduri de salut Î.P.S. Teofan Mitropolitul Olteniei, P.S. Nicodim Episcopul Severinului şi Strehaiei care a moderat această manifestare şi drd. Stelian Gomboş, Consilier al Secretariatului de Stat pentru Culte, care a prezentat mesajul domnului ministru Secretar de Stat Adrian Lemeni.

      Au urmat numeroase comunicări şi intervenţii susţinute de înalţi ierarhi din ţară şi străinătate, cercetători şi cadre didactice, alte personalităţi.

      Dominante au fost temele prezentate de P.S. Irineu Slătineanu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului, P.S. Daniil, Episcopul Daciei Felix, P.S. Visarion Răşinăreanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, sau cea a P.S. Petroniu Sălăjeanu (absent datorită unei deplasări în America – lucrarea fiind citită de Pr.Achim Daniel, Consilier Social al Episcopiei Severinului şi Strehaiei) şi drd. Stelian Gomboş.

      La rândul său Pr. Alexandru Stănciulescu Bârda a prezentat o temă de excepţie referitoare la Cuvioasa Teofana Basarab – fiica lui Basarab I, ce a ales calea monahismului pentru a evita abaterea unor nenorociri asupra abia înfiinţatei Ţări Româneşti, documentaţia pentru a cărei canonizări o pregăteşte, pentru a respecta legământul faţă de defunctul Mitropolit Nestor, care i-a lăsat cu limbă de moarte: „Nu o lăsa pe Cuvioasa Teofana să moară a doua oară.” Firesc, teme legate de viaţa şi ctitoriile lui Nicodim, de istoria noastră de început au fost majoritare, de la cea a P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului, la cele susţinute de dr. Maria Bălăceanu, dr. Sorina Matacă, sau dr. Olimpia Bololoi, de la muzeul severinean, Pr. Decan Ştefan Resceanu, Sergiu Popescu şi Liviu Ilie de la Universitatea din Craiova sau mehedinţeni Pr. Ştefan Cameniţă, Pr. Iulian Nedelcu şi profesor Constantin Juan Petroi, acestea demonstrând locul pe care l-a deţinut în veac Cuviosul Nicodim pentru Oltenia şi Banatul montan în special.

      Seara s-a încheiat cu un concert al corului „Kinonia” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

Corul Farmacistilor- 12_2006_small.jpgDuminică a avut loc sfinţirea, de către Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei şi distinsele personalităţi ale Bisericii noastre Ortodoxe Române prezente la manifestări, a Biserici „Naşterea Maicii Domnului” din cartierul Kiseleff al Severinului.

      După săvârşirea Sfintei Liturghii, a urmat sfinţirea icoanelor de pe faţada Episcopiei de către Î.P.S. Teofan împreună cu ceilalţi ierarhi prezenţi înconjuraţi de numeroşi credincioşi.

      Ultimul moment al acestor deosebite manifestări l-a constituit Concertul de Crăciun al Coralei Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 


mbl live


mbl youtube