Arhivă pastorale

Legislaţie

        Sectorul Cimitire Monumente şi Servicii Funerare, din cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaiei, are ca principală activitate ţinerea evidenţei modului de organizare, funcţionare, administrare şi întreţinere a cimitirelor parohiale şi mănăstireşti precum şi a monumentelor funerare din cuprinsul acestora.
        De asemenea, acest sector supraveghează asupra modului în care se realizează asigurarea de servicii funerare adecvate, precum şi asistenţa religioasă şi pastorală a familiilor îndoliate.
 
         Prin art. 4 al Ordinului nr. 261/1982 al Ministrului Sănătăţii, actualmente în vigoare, se stabileşte Dreptul exclusiv al administraţiilor publice şi al unităţilor de cult de a administra cimitire.

Unităţile de cult sunt singurele care asigură în sistem privat „Serviciile necesare colectivităţii locale“.  (conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Titlul Organizarea şi funcţionarea cimitirelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004)

Regimul juridic al libertăţii religioase şi al cultelor este reglementat prin Legea 489/ 2006, care, la art. 28, prevede că:

1.       „unităţile locale ale cultelor pot avea şi întreţine, singure sau în asociere cu alte culte, cimitire confesionale pentru credincioşii lor. Cimitirele confesionale se administrează potrivit regulamentelor cultului deţinător. Identitatea confesională a cimitirelor istorice este protejată de lege.

2.      În localităţile în care nu există cimitire comunale şi unele culte nu au cimitire proprii, persoanele decedate care aparţineau cultelor respective pot fi înhumate potrivit ritului propriu, în cimitirele existente în funcţiune .

3.      Prevederile alin. (2) nu se aplică cimitirelor aparţinând cultelor mozaic şi musulman .

4.      „autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa cimitire comunale şi orăşeneşti în fiecare localitate.

5.      Cimitirele comunale sau orăşeneşti se organizează astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut, la cererea cultelor ce funcţionează în localitatea respectivă”.


mbl live


mbl youtube