Marți, 25 Decembrie 2018 14:05

Bucuria Întrupării Cuvântului a fost prăznuită la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin

Publicat de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Praznicul Naşterii Domnului a stat, la Catedrala din Drobeta Turnu Severin, sub semnul Cuvântului, Verbul lui Dumnezeu, Lumina Lumii aşa cum este mărturisit de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan la începutul Evangheliei Sale: "La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. (…) Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.(…) Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr." (Ioan 1:1 şi 1:14).

Praznicul Naşterii este o frescă a iubirii Dumnezeieşti, care distruge tirania păcatului şi a morţii şi dă un sens Dumnezeiesc destinului nostru.

Bucuria Naşterii Domnului a umplut inimile credincioşilor severineni care au luat parte la Sfânta Liturghie săvârşită de Preasfinţitul Părinte Nicodim alături de soborul de preoţi şi diaconi ai sfântului lăcaş.

Răspunsurile date la strană au fost asigurate de cele două grupuri psaltice ale catedralei.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, colindele în notație bizantină și coral-armonică, au mângâiat sufletele credincioșilor, iar Preasfințitul Părinte Nicodim a dat citire Pastoralei de Crăciun "Iisus Hristos -  Lumina Lumii".

În cuvântul de învătătură Preasfinţitul Părinte Nicodim a arătat celor prezenţi că "Pruncul Iisus a venit pe pământ ca să scoată omenirea din întunericul morţii şi s-o ducă la lumină. De aceea, Sfântul Evanghelist Luca spunea că a venit "ca să lumineze pe cei ce şed în întuneric şi în umbra morţii" (Luca 1, 79). Şi Sfântul Pavel menţionează că Iisus Hristos, Cel care a adus lumină dumnezeiască neamului omenesc, "a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu" (II Corinteni 4, 6). Sfântul Ioan Evanghelistul scrie că Însuşi Iisus Hristos a spus despre Sine: "Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii" (Ioan 8, 12).

În Betleemul Iudeii Se naşte Pruncul Iisus Hristos, Lumina lumii, Cel care ne cheamă pe noi toţi să ieşim din întunericul păcatelor la lumina unei vieţi curate, adică la lumina credinţei celei adevărate, a adevărului, a dragostei şi a faptelor bune, care înseamnă împlinirea poruncilor divine. De aceea, Sfântul Pavel scrie efesenilor: "Roada luminii este în orice bunătate, dreptate şi adevăr" (Efeseni 5, 9). Biserica propovăduieşte de două mii de ani ceea ce spunea Sfântul Ioan Evanghelistul, că Dumnezeu este Lumină (I Ioan 1, 5), iar pe noi toţi, Sfântul Pavel ne îndeamnă: "Umblaţi ca fii ai luminii" (Efeseni 5, 8).

Se cuvine ca în aceste momente de bucurie duhovnicească să ne întrebăm: Parcurgem noi, oare, acest pelerinaj al vieţii noastre ca fii ai luminii, sau suntem fii ai întunericului? Ce ar trebui să facem pentru a deveni fii ai luminii? Răspunsul îl aflăm în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre. Fiu al luminii poate deveni orice om care doreşte şi se hotărăşte din tot sufletul său, din tot cugetul său, cu toată vârtutea, să ducă o viaţă bineplăcută înaintea lui Dumnezeu, adică o viaţă duhovnicească."

Sărbătoarea şi bucuria comuniunii continuă şi miercuri, 26 decembrie, în vechea Cetate a Severinului, Episcopia Severinului şi Strehaiei urmând să îşi prăznuiască hramul, "Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana". La Sfânta Liturghie vor fi prezenți mai mulți ierarhi ai Bisericii noastre.

Citit 1558 ori Ultima modificare Marți, 25 Decembrie 2018 17:45


mbl live


mbl youtube