Episcopia Severinului si Strehaiei - Mai 2018

Joi, 17 mai 2018, la sărbătoarea Înălţării Domnului, după Sfânta Liturghie, vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troiţele şi monumentele acestora din ţară şi străinătate.

Publicat în Stiri religioase

Marți, 15 mai 2018, când Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare, mănăstirea mehedințeană Coşuştea – Crivelnic și-a serbat hramul.

Publicat în Stiri religioase

Celebrarea Anului omagial al unității de credință și de neam reprezintă, pentru Biserica Ortodoxă Română, expresia comuniunii și mărturisirii sale de credință, rămase neschimbate în decursul istoriei.

Publicat în Comunicate de presă

Marti, 15 mai 2018, când Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare, mănăstirea mehedințeană Coşuştea – Crivelnic îşi  serbeaza hramul.

Publicat în Stiri religioase

Drept-slăvitorii creștini severineni sunt chemați la rugăciune și comuniune în duminica Vindecării orbului din naştere, bucurându-se de prezenţa ierarhul nostru, Părintele Episcop Nicodim care va sluji Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală cu hramurile "Învierea Domnului" şi "Sf. M. Mc. Gheorghe" din Drobeta Turnu-Severin.

Publicat în Stiri religioase

În ziua de 10 mai 2018, la Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în vizită de prezentare pe Excelența Sa domnul Guillermo Ordoria, ambasadorul statului Mexic în România, care a fost însoțit de domnul consilier Carlos García Delgado, șeful Cancelariei, și de domnul Martín Borrego Llorente, secretar III al Ambasadei.

Publicat în Comunicate de presă

În Episcopia Severinului şi Strehaiei se desfășoară în perioada 7-9 mai 2018 Simpozionul Internaţional „Mehedinţi - Istorie, Cultură şi Spiritualitate”. Ajunsă la cea de-a XI-a ediţie, manifestarea cultural-științifică este organizată la Drobeta Turnu Severin cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Acad. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, şi coordonată de Preasfinţitul Conf. Univ. Dr. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, în calitate de cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Publicat în Stiri religioase

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

MEHEDINȚI – ISTORIE, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE

 

EDIȚIA A XI -A

7-9 Mai 2018

DROBETA-TURNU- SEVERIN

 

Luni, 7 mai 2018

 

 

-  07.00 – 8.30           SFÂNTA LITURGHIE  - Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Învierea Domnului”

- 09.00 – 09.30           DESCHIDEREA FESTIVĂ

-Cuvânt de întâmpinare:

               Preasfințitul Conf. Univ. Dr. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

 Preasfințitul SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Ungariei

            - Cuvânt de bun venit al autorităților locale

- 09.30 – 10.30            SESIUNEA I. COMUNICĂRI ÎN PLEN

              Timp de prezentare 15 min.

 

- Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei: Unitatea Bisericii la Sfântul Ciprian de Cartagina

 

- Preasfințitul LUCIAN, Episcopul Caransebeșului: Episcopia Caransebeșului și idealul național. Mărturii documentare (1918)

- 10.30 – 10.45            PAUZĂ DE CAFEA

- 10.45 – 14.00            SESIUNEA A II-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare 15 min.

 

- Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan VERGATTI, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România; Dr. Cristina VERGATTI, Avocat în Baroul Bucureşti: Rădăcinile revoluțiilor ruse. Biserica și formarea României Mari

 

-Pr. Prof. Univ. Dr. Emil CORNIȚESCU, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Unitatea de credință și de neam în părțile Olteniei – Județul Mehedinți

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Viaţa exemplară de militant pentru Unirea politică a tuturor românilor a medicului şi scriitorului Joachim Caton Drăgescu (1844-1915)

 

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Repere în istoria satului moşnenesc Radoşi din plaiul Novacilor-Gorj

 

- Cercet. şt. I Prof. Dr. Tudor NEDELCEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” din Craiova: „Maria – regina Marii Uniri”

 

  • Scriitor Petre GIGEA, Craiova - Aniversarea Marii Uniri la Ambasada României din Franţa

 

- Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIPURICI, Arhivele Naţionale, Filiala Mehedinţi: Legiuirile promulgate şi aplicate pentru organizarea şi administrarea aşezămintelor bisericeşti din Ţara Românească în perioada Regulamentului Organic

 

- Arhimandrit dr. Casian RUŞEŢ, Episcopia Caransebeșului: Euharistia și filantropia – forme vii de exprimare a unității de credință

- 14.00 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

 

- 16.00 – 18.00            SESIUNEA A III-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare 15 min.

 

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. Emil JURCAN, Universitatea                   „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Titlu rezervat

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin RUS, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Puterea de a lega și dezlega după Didascalie

 

- Pr. Conf. Univ. Dr. Remus ONIŞOR, Universitatea                „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Unitate de credință la Sfântul Simion Ștefan

 

- Pr. Conf. Univ. Dr. Habil.  Jan NICOLAE, Universitatea                     „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Pelerinaj la marele praznic național: Părintele Gavril Iovan, tatăl marelui duhovnic Ioan Iovan, prezent la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia.

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Nicu BREDA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Aspecte ale eclesiologiei în scrierile Părinților Apostolici

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Dumitru COLDA, Universitatea   „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Unitate eclesială și cunoaștere - paradigme ale îndumnezeirii lSf. Părinți, cu referire specială la Sf. Grigorie Teologul și Ioan Hrisostom. Pledoarie pentru o gnoseologie mistagogică a sfințeniei

 

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Dragoș ȘUȘMAN, Universitatea               „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Starea de jertfă - condiție a unității

 

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Marius IOANA, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie: Aspecte ale predicii patriarhului Justinian către preoții și credincioșii din Banatul Sârbesc

 

- 18.00 – 18.30            PAUZĂ DE CAFEA

 

 

- 18.30 – 20.00            SESIUNEA A IV-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                 Timp de prezentare 15 min

 

 

- Prof. Univ. Dr. Paul REZEANU, Craiova: Artişti plastici olteni în slujba făuririi României Mari

 

- Prof. Dr. Marian Nicușor PELE-TRĂILOIU, Arhivele Naționale, Filiala Mehedinți: Contribuţia Societăţii muzicale Doina din Turnu Severin la integrarea Banatului în graniţele Vechiului Regat. Relatări din presa vremii

 

  • Pr. Dr. Constantin CILIBIA, Băile Herculane: Mircea cel Bătrân promotor al Marii Uniri

 

- Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu Vâlcea: Personalități române bucovinene, pruto-nistrene și transnistrene promotoare ale unității de neam

 

 

Marți, 8 mai 2018

 

 

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A V-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                              Timp de prezentare 15 min.

 

 

- Prof. Univ. Dr. Mihaela ALBU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Marea Unire. Ecouri în presa literară din Oltenia

 

- Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Onisifor Ghibu – cronicar al Marii Uniri

 

- Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Conceptul de unitate în proverbele românești

- Prof. Drd. Cătălin CERNĂTESCU, Universitatea Națională de Muzică, București: Exegeze hrisantice bilingve ale irmosului calofonic Την σην ειρήνην (Pacea Ta) de Petru Berechet

 

- Prof. Dr. Gabriel CRĂCIUNESCU, Drobeta-Turnu-Severin: Metalurgia epocii bronzului în sud-vestul Olteniei

 

- Pr. Drd. Minel VODOIU, Arhiepiscopia Craiovei: Sfânta Scriptură - baza dialogului ecumenic

 

 

-Prof. Dr. Florian COPCEA, Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor Danubieni: Preoți români în războiul întregirii neamului

 

 

 

- 11.00 – 11.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

 

- 11.15 – 14.00            SESIUNEA A VI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare 15 min.

 

 

- Cercet. şt. I Vasile MARINOIU, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: Personalități gorjene participante la făurirea Marii Uniri

 

- Prof. Dan ȘALAPA, Colegiul Național „Gheorghe Țițeica”, Drobeta-Turnu-Severin: Midlle class-ul literaturii româneşti contemporane

 

- Prof. Dan ȘALAPA, Colegiul Național „Gheorghe Țițeica”, Drobeta-Turnu-Severin: Pr. Dr. Gheorghe Cotoşman - apărător al ortodoxiei în Banat şi ctitor de biserici, descendent al unor participanţi direct la actul Marii Uniri din 1918

 

- Prof. Dr. Marius ARBĂNAȘI, Drobeta-Turnu-Severin: Dunărea, Cerna și Motru - permanențe ale graiului etnogenezei românești

- Prof. Diana Loredana ARBĂNAȘI, Colegiul Pedagogic „Ștefan Odobleja”, Drobeta-Turnu-Severin: Aspecte ale continuității umane în Valea și Câmpia Blahniței, din perspectivă oiconimică

- Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile VLAD, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Lucrarea de unitate a Bisericii în perspectiva teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel Valeriu BASA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Părintele Ioan Moța şi publicațiile sale lucrând pentru realizarea unității de neam

 

- Pr. Prof. Drd. Marius LUNGANU, Liceul Tehnologic Transport Căi Ferate Craiova: Pr. Dimitrie Lungulescu, participant la razboiul de reîntregire a neamului

 

- Drd. Daniela-Liliana PĂTRAȘCU,  Dr. Dumitru-Valentin PĂTRAȘCU, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: Un preot mehedințean participant la campania armatei române din Basarabia

 

 

- 14.00 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

 

- 16.00 – 18.00            SESIUNEA A VII-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare 15 min.

 

 

-Pr. Conf. Univ. Dr. David PESTROIU, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Noi idoli ai postmodernității: munca și consumul de materie

 

- Dr. Stelian GOMBOŞ, Consilier Superior, Secretariatul de Stat pentru Culte, București: România Anului Centenar între Cruce, Înviere şi Unitate…

 

- Pr. Drd. Ioan Narcis MUNTEANU, Arhiepiscopia Craiovei: Reflecţii teologice privitoare la situaţia diasporei ortodoxe din Europa

 

-Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin: † Miron Cristea - Un ales patriot şi luptător pentru făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

-Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin, Masterand Daniel-Marian PĂDUREANU: In memoriam - Regina Maria a României - 80 de ani de la înveşnicire: 18 iulie 1938-18 iulie 2018.

 

- Pr. Leontin Dumitru STĂICULESCU, Episcopia Severinului și Strehaiei: Misiunea Bisericii și provocările lumii moderne

- Pr. Drd. Florin Mihai ILIESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Mântuitorul Hristos - model suprem de misionar și propovăduitor

 

 

- Pr. Drd. Romulus Lucian DODENCIU, Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova: Rolul și importanța teologului și pedagogului Onisifor Ghibu la înfăptuirea Marii Unirii de la 1918

 

 

- 18.00 – 18.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

- 18.15 – 19.15            SESIUNEA A VIII-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                   Timp de prezentare 15 min.

 

- Cercet. şt. III Dr. Gabriel CROITORU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Legislația privind Societatea Cultul Eroilor Regina Maria

- Cercetător științific III, Gabriela BOANGIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova: Calendar popular românesc de primavară specific regiunii Oltenia

 

- Pr. Dr. Claudiu PORNEALĂ, Arhiepiscopia Craiovei: Jertfa noastră în Hristos pentru unirea cu Dumnezeu

 

- Pr. Drd. Mircea NINCU, Arhiepiscopia Craiovei: Relația dintre teologie, filozofie și știință în contextul fenomenologiei religioase

 

- Pr. Asist. Univ. Dr. Ioan LAZĂR, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Vasile Mangra, „apostolul păcii evanghelice”

 

Miercuri, 9 mai 2018

 

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A IX-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                    Timp de prezentare 15 min.

 

 

-Preasfințitul GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei: Metabolizarea traumei la români. Periplu paremiologic prin inconștientul românului universal

 

- Preasfintitul MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord: 100 de ani de la Marea Unire. Lecțiile duhovnicești ale Centenarului

 

- Preasfințitul EMILIAN LOVIȘTEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului: Contribuția monahismului la păstrarea unității de credință în societatea românească

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. George ISTODOR, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Identitatea religioasă şi naţională din perspectivă creştin-ortodoxă. Aspecte misionare

 

- Prof. Univ. Dr. Codruța-Mirela STĂNIȘOARĂ, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Mircea Eliade, între antropologie și istoria religiilor - Însemnări

 

- Lect. univ. dr. Florian OLTEANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, Scriitor Carmen ZAMFIRESCU: Județul Mehedinți - reconfigurarea profilului demografic, social-economic, cultural și strategic după Marea Unire

 

- Pr. Adrian OLAREAN, Consilier protocol liturgic, Episcopia Severinului și Strehaiei: Începuturile românirii muzicii bizantine

 

- Cercet. şt. III Dr. Narcisa MITU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Istoricul unui monument reprezentativ pentru cultul eroilor: Crucea eroilor de pe Caraiman

- 11.00 – 11.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

- 11.15 – 13.30            SESIUNEA A X-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare 15 min.

 

- Cercet. şt. III Dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Toiagul - obiect ritual, semn al puterii şi al înţelepciunii

- Cercet. şt. III Dr. Gergeta GHIONEA, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Întreprinzători evrei din Turnu Severin. Societăţi în nume colectiv, firme individuale şi embleme, în perioada interbelică

 

-Cercet. șt. III Dr. Simona LAZĂR, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Descoperiri arheologice de la sfârșitul epocii fierului în vestul Olteniei

 

- Cercet. șt. III Dr. Anca CEAUȘESCU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Datini, tradiţii şi obiceiuri de iarnă în judeţul Dolj

 

- Cercet. şt. III Dr. Ileana CIOAREC, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Implicarea pitarului Ene Pană în viaţa economică a Olteniei

 

- Asist. Univ. Dr. Răzvan BRUDIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Considerații misionare privind denaturarea identității creștine în societatea contemporană  

 

- Drd. Paula Cristina VASILOIU, Arhivele Naționale, Filiala Gorj: Pagube ale ocupaţiei germane în Târgu Jiu constatate după retragere de autoritatea locală

 

- Prof. Elena BĂRBULESCU, Liceul Energetic Târgu-Jiu: Personalități și fețe bisericești care au fructificat Marea Unire de la 1918

- 13.30 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

 

- 16.00 – 17.30            SESIUNEA A XI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                          Timp de prezentare 15 min.

 

- Prof. Univ. Dr. Hab. Ion EREMIA, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie: Înţelegerea româno-sovietică din 5-9 martie 1918: pretenţii şi acuzaţii

 

- Pr. Conf. Univ. Dr. Octavian MOȘIN, Universitatea de Stat din Moldova: Slujitori basarabeni făuritori ai Marii Uniri din 1918

 

- Conf. univ. dr. Liliana ROTARU, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie: Învăţământul superior moldovenesc: între declaraţii şi realităţi (1944-1950)

 

- Asist. Univ. Dr. Alexandru Atanase BARNA, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Distincția creat - necreat în Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin și aplicarea acesteia în spiritualitatea ortodoxă

 

- Student Iulian LAI, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie: Preotul-martir Alexandru Baltaga – semnatarul actului unirii din 1918

- Pr. Masterand Daniel VĂTUIU, Episcopia Severinului și Strehaiei: Partenonul Sfintei Tecla ca loc de pelerinaj și comunitate monahală în primele patru veacuri

 

 

- 17.30 – 18.00            ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR

            - Cuvânt de mulțumire: Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

Publicat în Stiri religioase

În duminica a V-a după Paşti, la invitaţia Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, ierarhul mehedinţenilor – Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, va sluji Sfânta Liturghie la mănăstirea “Sfânta Treime” din localitatea Drăgăneşti Vlaşca.

Publicat în Stiri religioase

În Episcopia Severinului şi Strehaiei se desfășoară în perioada 7-9 mai 2018 Simpozionul Internaţional „Mehedinţi - Istorie, Cultură şi Spiritualitate”. Ajunsă la cea de-a XI-a ediţie, manifestarea cultural-științifică este organizată la Drobeta Turnu Severin cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Acad. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, şi coordonată de Preasfinţitul Conf. Univ. Dr. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, în calitate de cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Publicat în Stiri religioase


mbl live


mbl youtube