Biroul de Catehizare

Asociaţia „ANASTASIA” este persoana juridică română de drept privat constituită conform Ordonanţei cu privire la asociaţii şi fundaţii nr.26/2000.Funcţionează în baza hotârârii judecătoreşti nr. 12/A/15.05.2009 şi este înscrisă la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin sub numărul 14/15.05.2009 şi are Codul Unic de Înregistrare Fiscală nr. 25591689. Sediul asociaţiei este în localitatea Drobeta Turnu Severin,  str. I. Gh. Bibicescu         nr. 6.  Asociaţia „ANASTASIA” este o organizatie creştin–ortodoxă de dezvoltare comunitară, filantropică, non – guvernamentală, având caracter civic, democratic si moral fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional. Asociaţia funcţionează cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop al Episcopiei Severinului si Strehaiei.


mbl live


mbl youtube