Învăţământul religios în Mehedinţi

ÎNVĂŢĂMÂNTUL RELIGIOS ÎN MEHEDINŢI

 

 

      În viaţa şi activitatea desfăşurată în Episcopia Severinului şi Strehaiei, un segment important îl reprezintă şi învăţământul religios. Sectorul Cultural coordonează acest domeniu de activitate prin consilierul cultural în colaborare cu  inspectorul de specialitate.

      Educaţia religioasă în şcolile de stat se desfăşoară în baza protocolului încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei în anul 1990, ultimele reglementări având loc în anul 1997 când s-a hotărât ca frecvenţa la orele de Religie să devină obligatorie.

      În privinţa predării orelor de religie, la nivelul Eparhiei noastre, în decursul anului şcolar 2007-2008, s-a constatat o creştere a numărului personalului didactic calificat .

      Încadrarea profesorilor de religie la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi este următoarea:

      -titulari -34; 
     
-suplinitori calificaţi -13; 
     
-suplinitori calificaţi ( cumul) – 45; 
     
-suplinitori necalificaţi – 23; 
     
-suplinitori necalificaţi ( completare de catedră) – 27; 
     
-cu definitivat – 26; 
     
-cu gradul II  - 8; 
     
-cu gradul  I – 4.

      În unele parohii sunt şi profesori suplinitori, dar sperăm că în anii viitori, cu absolvenţii facultăţilor de teologie se va rezolva întru totul problema cadrelor didactice calificate.

      Suplinirea necalificată se face numai ce recomandarea preoţilor parohi, cu binecuvântarea Centrului Eparhial ( Cultului) şi în urma testului pentru suplinire necalificată organizat conform graficului de mişcare  a cadrelor didactice al I.S.J. Mehedinţi.

       Episcopia Severinului şi Strehaiei, în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin-Ortodoxă şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi derulează Proiectul  “Consolidarea initiaţivelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA şi a Violenţei în familie”, la care participă un număr de 42 de profesori şi preoţi profesori de religie. Proiectul se desfăşoară la nivel naţional în 13 eparhii din cadrul Patriarhiei Române.

În cadrul acestui proiect au fost organizate mai multe cursuri de formare cu profesorii de religie pe teme cum ar fi: 
            1. prevenirea infecţiei cu HIV/SIDA;

            2. prevenirea fenomenului de violenţă în familie.

      -de aceste cursuri au beneficiat un numar de 42 de profesori de religie.

      -cursurile pe cele două teme amintite au fost pregătite şi susţinute de cele 2 coordonatoare şcolare din cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

 

            1.total ore de religie dedicate temelor – 680 ore;

            2.ore pe tema HIV/SIDA – 360 ore;

            3.ore pe tema VF – 320 ore;

            4.activităţi extra-curriculare  - 180 ore.

      - în urma participări la aceste cursuri profesorii de religie au diseminat informaţiile primite elevilor din şcolile mehedinţene.

      - în cadrul proiectului au fost puse la dispoziţia profesorilor de religie voluntari în proiect un numar de 45 de cutii cu kitt-uri sanitare şi şcolare, spre a fi distribuite de aceştia  la clasă, în urma desfăşurării unei activităţi având ca subiect o temă  a proiectului, de către I.O.C.C. Bucureşti.

        Sala de festivităţi a Liceului de Artă „I. Şt. Paulian”din Drobeta Turnu Severin a găzduit deschiderea festivităţilor organizate cu ocazia “Zilelor Internaţionale de luptă împotriva violenţei în familie”. Acţiunea a fost organizată de Episcopia Severinului şi Strehaiei cu sprijinul Liceului de Artă „I. Şt. Paulian”.

       La această acţiune pe lângă partenerii implicaţi au participat şi un număr mare de elevi ai Liceului de Artă „I. Şt. Paulian”, care la finalul acţiunii au primit cadouri din partea coordonatorilor locali ai Organizaţiei Internaţionale pentru Caritate Creştin Ortodoxă.

      Pentru mai multe informaţii cu privire la învăţământul religios vizitaţi: 

                                             www.edu.ro
                                          www.didactic.ro


mbl live


mbl youtube