Domenii de activitate

Domeniile de activitate ale asociaţiei sunt:
 

1.  Cultură

 

2.  Tineret

 

3.  Mediu

 

4.  Asistenţă socială şi socio - medicală

 

5.  Asistenţă medicală

 

6.  Educaţie şi cercetare interdisciplinară

 

7.  Dezvoltare organizaţională

 

8.  Economie


mbl live


mbl youtube